PROJEKT RPO WD 2014-2020

Celem projektu jest adaptacja i restauracja Pomnika Historii-Twierdzy Srebrna Góra do celów muzealnych i turystycznych wraz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej w niedostępnych obecnie częściach zabytku. Realizacja projektu przyczyni się do wykorzystania historycznych, wyremontowanych pomieszczeń dla odwiedzających Twierdzę turystów, a ich dodatkowe wyposażanie w eksponaty obrazujące historię Twierdzy, uatrakcyjni jej walory. Projekt spowoduje podniesienie rangi Twierdzy Srebrna Góra jako atrakcji całego regionu.,

Wartość projektu: 3 174 943, 50 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 064 603,91 PLN

Twierdza Srebrna Góra – galerie