Projekty rządowe i samorządowe

Zadanie rekomendowane do udzielenia dotacji ze środków Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe. 

Znak sprawy: ZP-271-2/18 

Przetarg nieograniczony z dnia 24.04.2018 r. na WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: Srebrna Góra, Twierdza (XVIII w.): Bastion Górny - remont i odbudowa poterny między Bastionem Nowowiejskim a Kleszczem (etap II)

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu:ogloszenie_o_zamowieniu_P2.pdf

SIWZ:SIWZ_P2.pdf

Załączniki do SIWZ wersja edytowalna: zalaczniki_wersja_edytowalna.doc

Przedmiar:Przedmiar.pdf

Pozwolenia: Zał. 8Decyzja_konserwatora.pdfZał. 8PozwolenieNaBudowe.pdf

Dokumentacja zdjęciowa:Zał9DokumentacjaZdjeciowa.pdf

STWIOR:Zal.10_STWiOR.pdf

Projekt budowlany: Zal7PBOpis.pdf Zal7PBIL01.pdf Zal7PBIL02.pdf Zal7PBIL03.pdf zal7PBIL04.pdf

Informacja z otwarcia ofert: Inf_z_otwarcia_ofert_P2.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: zawiadomienie_o_wyb_oferty_P2.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: OGŁOSZENIE_O_UDZIELENIU_ZAMOWIENIA_P2.pdf

 

Zadanie rekomendowane do udzielenia dotacji ze środków Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Dziedzictwo kulturowe.

ZNAK SPRAWY: ZP-271-1/18

 

Przetarg nieograniczony z dnia 06.04.2018 r.

na wykonanie robót budowlanych dla zadania 
Srebrna Góra, Twierdza (XVIII w.): Bastion Górny - remont i  odbudowa poterny między Bastionem Nowowiejskim a Kleszczem  (etap II)

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie_o_zamowieniu.pdf

SIWZ: SIWZ.pdf

Załączniki do SIWZ wersja edytowalna: zalaczniki

STWiOR : STWiOR.pdf

Przedmiar: Przedmiar.pdf

Projekt budowlany: Opis.pdfPBIL01.pdfPBIL02.pdfPBIL03.pdfPBIL04.pdf

Pozwolenia: Decyzja_konserwatora.pdfPozwolenieNaBudowe.pdf

Dokumentacja zdjęciowa : DokumentacjaZdjeciowa.pdf

Informacja z otwarcia ofert: Informacja_z_otwarcia_ofert_P_etap_II.pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania:zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania BZP: OGlOSZENIE_O_UDZIELENIU_ZAMOWIENIA_UP.pdf

 

Zadanie rekomendowane do udzielenia dotacji ze środków Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Dziedzictwo kulturowe.

ZNAK SPRAWY: ZP-271-4/17

Przetarg nieograniczony z dnia 26.04.2017 r.
na:
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Srebrna Góra, Twierdza (XVIII w.): Bastion Górny - remont i odbudowa poterny między Bastionem Nowowiejskim a Kleszczem (etap I)

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu:ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

SIWZ:SIWZ

SIWZ wersja edytowalna:SIWZ_wersja_edytowalna

STWiOR :STWiOR

Przedmiar:przedmiar

Projekt budowlany: PB_Opis.pdf , PB_1.pdf , PB_2.pdf , PB_3.pdf , PB_4.pdf , PB_5.pdf

Pozwolenia: pozwolenie_na_budowe.pdf , decyzja_konserwatora.pdf

Informacja z otwarcia ofert: informacja_z_otwarcia_ofert_poterna

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Twierdza Srebrna Góra – galerie