Projekty rządowe i samorządowe

Zadanie rekomendowane do udzielenia dotacji ze środków Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe.

Znak sprawy : ZP-271-4/18

Przetarg nieograniczony z dnia 20 sierpnia 2018 r. na:
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Srebrna Góra, Twierdza (XVIII w.): ratunkowe zabezpieczenie i odbudowa murów Donjonu (Wieża Górna) i Bastionu Dolnego

Zamówienie z podziałem na części:
Część 1 - RATUNKOWE ZABEZPIECZENIE I STABILIZACJA MURÓW ZEWNETRZNYCH WIEŻY GÓRNEJ DONJONU W TWIERDZY SREBRNA GÓRA – ETAP I
Część 2 - REMONT I ODBUDOWA BASTIONU DOLNEGO W TWIERDZY SREBRNA GÓRA - WSCHODNIA ELEWACJA DZIEDZIŃCA

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu:ogłoszenie_o_zamowieniu

SIWZ:SIWZ

Załączniki do SIWZ-wersja edytowalna:zalaczniki_SIWZ_wersja edytowalna

Przedmiar:ZAL_6_BD_PRZEDMIAR , ZAL_6_DONJON_PRZEDMIAR

Dokumentacja projektowa: ZAl_7_BD_Projekt_budowlany_cz_1 , ZAL_7_BD _Projekt_budowlany_cz_2.pdf , ZAL_7_BD_Projekt_budowlany_cz_3 , 

ZAL_7_BD_ rzut_kanałow , ZAL_7_DONJON_Projekt_Budowlany

Pozwolenia i decyzje: ZAL_8_BD_Decyzja_WKZ , ZAL_8_BD_decyzja_Starostwo , 

ZAL_8_DONJON_Decyzja_WKZ , ZAL_8_BD_decyzja_Starostwo.pdf

Dokumentacja zdjęciowa:ZAL_9_BD_fot_1 , ZAL_9_BD_fot_2 , ZAL_9_DONJON_fot_1

ZAL_9_DONJON_fot_2

STWIOR:ZAL_10_BD_STWiOR , ZAL_10_DONJON_STWIORB

Informacja z otwarcia ofert: informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Zadanie rekomendowane do udzielenia dotacji ze środków Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe.

Znak sprawy:ZP-271-3/18

Przetarg nieograniczony z dnia 01 sierpnia 2018 r. na:
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Srebrna Góra, Twierdza (XVIII w.): ratunkowe zabezpieczenie i odbudowa murów Donjonu (Wieża Górna) i Bastionu Dolnego

Zamówienie z podziałem na części:
Część 1 - RATUNKOWE ZABEZPIECZENIE I STABILIZACJA MURÓW ZEWNETRZNYCH WIEŻY GÓRNEJ DONJONU W TWIERDZY SREBRNA GÓRA – ETAP I
Część 2 - REMONT I ODBUDOWA BASTIONU DOLNEGO W TWIERDZY SREBRNA GÓRA - WSCHODNIA ELEWACJA DZIEDZIŃCA

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu:ogloszenie_o_zamowieniu_MIN2.pdf

SIWZ:SIWZ_MIN2.pdf

Załączniki do SIWZ wersja edytowalna: zalaczniki_wersja_edytowalna_MIN2.doc

Przedmiar: zal_6_Bastion_Dolny_Przedmiar.pdf , zal_6_Wieza_Górna_Donjon_Przedmiar.pdf

Dokumentacja projektowa: zal_7_Bastion_Dolny_Projekt_budowlany_cz_1_tekst.pdf ,

zal_7_Bastion_Dolny_Projekt_budowlany_cz_2_rysunki.pdf ,

zal_7_Bastion_Dolny_Projekt_budowlany_cz_3_rysunki_otwory.pdf , 

zal_7_Wieza_Gorna_Donjon_Projekt_Budowlany.pdf 

Pozwolenia i decyzje:  zal_8_Bastion_Dolny_Decyzja_WKZ.pdf , 

zal_8_Bastion_Dolny_decyzja_Starostwo.pdf , zal_8_Wieza_Gorna_Donjon_Decyzja_WKZ.pdf

Dokumentacja zdjęciowa:  zal_9_Bastion_Dolny_zakres_remontu_2018.jpg

STWIOR: zal_10_Bastion_Dolny_STWIORB.pdf , zal_10_Wieza_Gorna_Donjon_STWIORB.pdf

Informacja z otwarcia ofert :informacja_z_otwarcia_ofert

Zawiadomienie o unieważenieniu postępowania : zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania

 

Zadanie rekomendowane do udzielenia dotacji ze środków Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe. 

Znak sprawy: ZP-271-2/18 

Przetarg nieograniczony z dnia 24.04.2018 r. na WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: Srebrna Góra, Twierdza (XVIII w.): Bastion Górny - remont i odbudowa poterny między Bastionem Nowowiejskim a Kleszczem (etap II)

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu:ogloszenie_o_zamowieniu_P2.pdf

SIWZ:SIWZ_P2.pdf

Załączniki do SIWZ wersja edytowalna: zalaczniki_wersja_edytowalna.doc

Przedmiar:Przedmiar.pdf

Pozwolenia: Zał. 8Decyzja_konserwatora.pdfZał. 8PozwolenieNaBudowe.pdf

Dokumentacja zdjęciowa:Zał9DokumentacjaZdjeciowa.pdf

STWIOR:Zal.10_STWiOR.pdf

Projekt budowlany: Zal7PBOpis.pdf Zal7PBIL01.pdf Zal7PBIL02.pdf Zal7PBIL03.pdf zal7PBIL04.pdf

Informacja z otwarcia ofert: Inf_z_otwarcia_ofert_P2.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: zawiadomienie_o_wyb_oferty_P2.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: OGŁOSZENIE_O_UDZIELENIU_ZAMOWIENIA_P2.pdf

 

Zadanie rekomendowane do udzielenia dotacji ze środków Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Dziedzictwo kulturowe.

ZNAK SPRAWY: ZP-271-1/18

 

Przetarg nieograniczony z dnia 06.04.2018 r.

na wykonanie robót budowlanych dla zadania 
Srebrna Góra, Twierdza (XVIII w.): Bastion Górny - remont i  odbudowa poterny między Bastionem Nowowiejskim a Kleszczem  (etap II)

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie_o_zamowieniu.pdf

SIWZ: SIWZ.pdf

Załączniki do SIWZ wersja edytowalna: zalaczniki

STWiOR : STWiOR.pdf

Przedmiar: Przedmiar.pdf

Projekt budowlany: Opis.pdfPBIL01.pdfPBIL02.pdfPBIL03.pdfPBIL04.pdf

Pozwolenia: Decyzja_konserwatora.pdfPozwolenieNaBudowe.pdf

Dokumentacja zdjęciowa : DokumentacjaZdjeciowa.pdf

Informacja z otwarcia ofert: Informacja_z_otwarcia_ofert_P_etap_II.pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania:zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania BZP: OGlOSZENIE_O_UDZIELENIU_ZAMOWIENIA_UP.pdf

 

Zadanie rekomendowane do udzielenia dotacji ze środków Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Dziedzictwo kulturowe.

ZNAK SPRAWY: ZP-271-4/17

Przetarg nieograniczony z dnia 26.04.2017 r.
na:
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Srebrna Góra, Twierdza (XVIII w.): Bastion Górny - remont i odbudowa poterny między Bastionem Nowowiejskim a Kleszczem (etap I)

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu:ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

SIWZ:SIWZ

SIWZ wersja edytowalna:SIWZ_wersja_edytowalna

STWiOR :STWiOR

Przedmiar:przedmiar

Projekt budowlany: PB_Opis.pdf , PB_1.pdf , PB_2.pdf , PB_3.pdf , PB_4.pdf , PB_5.pdf

Pozwolenia: pozwolenie_na_budowe.pdf , decyzja_konserwatora.pdf

Informacja z otwarcia ofert: informacja_z_otwarcia_ofert_poterna

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Twierdza Srebrna Góra – galerie