Projekty UE

RPO 2014-2020     ZNAK SPRAWY: ZP-271-5/17

PRZETARG NIEOGRANICZONY 04.07.2017 R.
Dostawa wyposażenia i wykonanie ekspozycji w ramach projektu "Adaptacja i restauracja Pomnika Historii Twierdza Srebrna Góra do celów muzealnych i turystycznych wraz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej w niedostępnych obecnie częsciach zabytku"

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu:ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
SIWZ: SIWZ_wyposazenie.pdf

Załącznik nr 4/1, 4/2, 4/3 do SIWZ : PFU_SREBRNA_GORA.pdf , Załacznik_Specyfikacja_sprzetu_wyposazenia.pdf,  Załacznik_4.3

Załącznik nr 4/2 rozszerzone wiersze : Zalacznik_4.2_Specyfikacja.pdf

Wzór umowy:Wzor_umowy
Harmonogram Zał.3 do umowy: harmonogram_zal.3_do_umowy
Karta gwarancyjna: karta_gwarancyjna.pdf

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej:załaczniki.doc

Odpowiedzi na pytania :odpowiedzi_na_pytania.pdf , 2017-07-17-Odp_do_przetargu_RPO_wyposażenie

Informacja z otwarcia ofert 26.07.2017 r.: Informacja_z_otwarcia_ofert_wyposażenie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_w

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf

Ogłoszenie o zmianie umowy :ogloszenie_o_zmianie_umowy_wyp_1.pdf

RPO 2014-2020
ZNAK SPRAWY: ZP-271-3/17

PRZETARG NIEOGRANICZONY 13.04.2017 R.
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: „Roboty konserwacyjno-budowlane wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem niezbędnych zezwoleń” w ramach projektu „Adaptacja i restauracja Pomnika Historii Twierdza Srebrna Góra do celów muzealnych i turystycznych wraz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej w niedostępnych obecnie częściach zabytku”

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
SIWZ: SIWZ_RB.pdf
Wzór umowy: wzor_umowy.pdf
Harmonogram Zał.3 do umowy:  harmonogram_zal_3_do_umowy.pdf
Załączniki 4,5,6,do Wzoru umowy: Zalaczniki_4_5_6_do_Wzoru_umowy.doc
Zał.3 PFU: ZAL_3_PFU_SREBRNA_GORA.pdf
Zał. 3 do PFU Ściana ruszt- żelbet: ZAL_3_do_PFU_Sciana_ruszt_zelbet.pdf
Uzupełnienie do PFU Zestawienie oświetlenie ekspozycyjne:  uzupelnienie_do_PFU_Zestawienie_oswietlenie_ekspozycyjne.pdf
Karty pomieszczeń: karty_pomieszczen.pdf
Inwentaryzacja: inwentaryzacja.pdf

Zmienione loga w SIWZ:../../../../source/nabory przetargi/zmienione loga SIWZ_RB.pdf

edytowalna wersja załączników do SIWZ:../../../../source/nabory przetargi/zalaczniki_do_SIWZ_wersja edytowalna_RB.doc

odpowiedzi na pytania wersja pdf: ../../../../source/nabory przetargi/odpowiedzi_na_pytania.pdf

odpowiedzi na pytania wersja word:../../../../source/nabory przetargi/2017-04-24-Odp_do_przetargu_RPO.docx

informacja z otwarcia ofert:Informacja_z_otwarcia_ofert_RB.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty RB

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie_o_udzieleniu_zamowienia_RB

Ogłoszenie o zmianie umowy z dnia 31.08.2017r. : ogloszenie_o_zmianie_umowy.pdf 

Ogłoszenie o zmianie umowy z dnia 04.09.2017 r :ogloszenie_o_zmianie_umowy_2.pdf

Ogłoszenie o zmianie umowy z dnia 13.06.2018 r : OGLOSZENIE_O_ZMIANIE_UMOWY_3.pdf


 

RPO 2014-2020
ZNAK SPRAWY: ZP-271-2/17

PRZETARG NIEOGRANICZONY 13.04.2017 R.
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: „Przyłącze kanalizacyjne wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem niezbędnych zezwoleń” w ramach projektu „Adaptacja i restauracja Pomnika Historii Twierdza Srebrna Góra do celów muzealnych i turystycznych wraz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej w niedostępnych obecnie częściach zabytku”

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
SIWZ: SIWZ_K.pdf
Wzór umowy: wzor_umowy.pdf
Harmonogram zał.3 do umowy:  K_harmonogram_zal_3_do_umowy.pdf
Załączniki 4,5,6,do Wzoru umowy: K_Zalaczniki_4_5_6_do_Wzoru_umowy.doc
Zał.3 PFU: ZAL_3_PFU_SREBRNA_GORA.pdf
Zał. 4 KONCEPCJA PROJEKTOWA: ZAL_4_KONCEPCJA_PROJEKTOWA.doc
zał. 1 do koncepcji projektowej: zal1_ do_koncepcji_projektowej.pdf
zał. 2 do koncepcji projektowej: zal2_ do_koncepcji_projektowej.pdf
zał. 3 do koncepcji projektowej PZT: zal3_do_koncepcji_projektowej_PZT.pdf

zmienione loga w SIWZ: ../../../../source/nabory przetargi/zmienione_loga_SIWZ_K.pdf

edytowalna wersja załączników do SIWZ :../../../../source/nabory przetargi/zalaczniki_do_SIWZ_wersja_edytowalna_K.doc

Informacja z otwarcia ofert: Informacja_z_otwarcia_ofert_KAN.pdf

Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty:zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej-oferty-K

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:ogloszenie o udzieleniu zamowienia RPO kan


 

 RPO 2014-2020

 

RZETARG NIEOGRANICZONY 27.02.2017r.

Zarządzanie projektem i inwestorstwo zastępcze dla projektu pn.:
„Adaptacja i restauracja Pomnika Historii – Twierdza Srebrna Góra do celów muzealnych i turystycznych wraz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej w niedostępnych obecnie częściach zabytku”

DOKUMENTY DO POBRANIA:
Ogłoszenie o zamówieniu: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
SIWZ: SIWZ.pdf
Załącznik do SIWZ: Załaczniki_do_SIWZ.pdf
Projekt umowy: projekt_umowy.pdf
Wniosek: Wniosek_2016-11-28_11-35_ABFC-E669-1963-8145 (1).pdf

Zmiana SIWZ:Zmiana_SIWZ.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: ogloszenia_o_zmianie_ogloszenia.pdf

Zmiana w załącznikach do SIWZ:zmiana_zalaczniki_do_SIWZ.pdf

 Informacja z otwarcia ofert z dnia 07.03.2017 r. Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: ../../../../source/pdf/zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:../../../../source/nabory przetargi/ogłoszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf


 


ADAPTACJA I RESTAURACJA POMNIKA HISTORII- TWIERDZA SREBRNA GÓRA DO CELÓW MUZEALNYCH I TURYSTYCZNYCH WRAZ Z UTWORZENIEM NOWEJ TRASY DYDAKTYCZNEJ W NIEDOSTĘPNYCH OBECNIE CZĘSCIACH ZABYTKU

Zaproszenie do złożenia oferty.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 16 stycznia 2016r

Załącznik nr 1 - plan

Załącznik nr 2 - opis

Wybór oferty

 

 

 

Twierdza Srebrna Góra – galerie