Oferta pracy! Nabór na przewodników

7 luty 2019

Oferta pracy! Nabór na przewodników

Twierdza Srebrna Góra sp. z o.o.

Nabór na stanowisko: Przewodnik wycieczek oraz obsługa ruchu turystycznego

Miejsce pracy: Twierdza Srebrna Góra, ul. Kręta 4, 57-215 Srebrna Góra


Rodzaj umowy: umowa zlecenie

Do podstawowych zadań  należy:

- świadczenie usługi Przewodnika na terenie Twierdzy Srebrna Góra;
- kreowanie pozytywnego wizerunku Twierdzy Srebrna Góra;
- Wspieranie strategii promocyjnej , identyfikowanie się z wartościami i polityką spółki;

Wymagania:

Wymagania: komunikatywność, umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów interpersonalnych, zainteresowanie turystyką i historią regionu, dyspozycyjność, entuzjazm, umiejętność kierowania i panowania nad grupą oraz pracy w zespole, dyspozyjność. Znajomość języka obcego będzie dodatkowym atutem. 

Proces rekrutacji składa się z trzech etapów – rozmowy kwalifikacyjnej, ukończenia bezpłatnego kursu przewodnickiego oraz egzaminu praktycznego (oprowadzenie grupy z wynikiem pozytywnym). W ramach przygotowań osobom chętnym do pracy na ww. stanowisku zapewniamy dostęp do materiałów edukacyjnych i możliwość uczestnictwa w zwiedzaniu z obecnymi przewodnikami. Warunkiem przyjęcia na stanowisko przewodnika będzie zdanie egzaminu praktycznego.

Osoby zainteresowane prosimy o napisanie w kilku zdaniach informacji o sobie i o tym dlaczego chciałyby podjąć pracę przewodnika w Twierdzy Srebrna Góra. List wraz z danymi kontaktowymi oraz zdjęciem proszę przesłać na e-mail: zarzad@forty.pl do dnia 15.03.2019 r.

Prosimy aby w liście motywacyjnym określić stopień dyspozycyjności.

Twierdza Srebrna Góra zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane przez siebie zgłoszenia.

Informacja o zaakceptowaniu zgłoszenia jest równoznaczne z zaproszeniem kandydata na rozmowę kwalifikacyjną, nie oznacza jednak przyjęcia na kurs przygotowawczy.

Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą w marcu 2019 r. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 Wszelkie informacje udzielane są pod nr tel.:74 818 00 99 ( wewn.202)

Dokumenty powinny zawierać klauzulę zgodny na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzonej rekrutacji. Dokumenty bez zawartej poniższej klauzuli zgody nie będą podlegały rozpatrywaniu.

Klauzula Zgody:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji wycieczek oraz obsługa ruchu turystycznego

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1)   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.

2)   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy;

3)   Pani/Pana oferta pracy przechowywana będzie przez okres rekrutacji

4)   Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

5)   ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

6)   podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udziału w procesie rekrutacji;

7)   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie zespół ds. rekrutacji oraz pracodawca lub osoba upoważniona przez pracodawcę do wykonywania czynności w zakresie prawa pracy;

8)   Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Srebrna Góra i okolice

HISTORIA SREBRNEJ GÓRY

góry

Historia Srebrnej Góry od początku istnienia aż do XVII w związana jest z wydobyciem srebra i ołowiu.

WIĘCEJ

TRASY ROWEROWE

 

Naturalne ukształtowanie terenu oraz walory krajobrazowe, sprawiają, że Srebrna Góra to...

WIĘCEJ

SREBRNA GÓRA

miasteczko

Srebrna Góra, zwana Perłą Gór Sowich, jest małą, przepiękną miejscowością na granicy Gór Sowich i Bardzkich. Jej legendarny już "magiczny" klimat zachwyca...

WIĘCEJ