Twierdza Srebrna Góra Rewaloryzacja dla potrzeb kulturalno-edukacyjnych zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii Twierdzy Srebrna Góra

Projekty

Rewaloryzacja dla potrzeb kulturalno-edukacyjnych zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii Twierdzy Srebrna Góra

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

 

 


Projekt pt. Rewaloryzacja dla potrzeb kulturalno-edukacyjnych zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii Twierdzy Srebrna Góra otrzymał dofinansowanie z Programu „Kultura” Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, działanie 1. Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym, poddziałanie 1.1. Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego.

Beneficjent: Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.

Partner: Fjellugla Kompetanse AS

 


KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

Projekt zakłada rewaloryzację i zagospodarowanie na cele edukacyjne i turystyczne niedostępnych dzieł obronnych oraz kazamat Twierdzy w Srebrnej Górze – jednego z najcenniejszych obiektów fortyfikacyjnych w Polsce, posiadającego status Pomnika Historii, położonego na obszarze pierwszego w Polsce Fortecznego Parku Kulturowego i należącego do dolnośląskiego „Szlaku Obiektów Dziedzictwa Techniki Przemysłowej”. Realizowany Projekt przyczyni się do zachowania i odnowy walorów krajobrazu kulturowego Srebrnej Góry, wprowadzenia nowych funkcji kulturowych i edukacyjnych, stanowiących atrakcyjną formę spędzania wolnego czasu i uczestnictwa w życiu kulturalnym. Wszystkie działania w ramach projektu mają na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturowej Srebrnej Góry oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Przedmiotem inwestycji jest rewaloryzacją części zabytkowej Twierdzy Srebrna Góra, historycznego zespołu dzieł fortyfikacyjnych, wyposażonego w budowle murowane, usytuowanego przy ul. Krętej 4 w Srebrnej Górze.

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU:

1) Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych oraz w ich otoczeniu na potrzeby działalności kulturalnej, m.in.:

• odtworzenie komunikacji między dziełami obronnymi- restauracja potern, bram i portali, przyczółków i odtworzenie mostów fortecznych na wzór historycznych na odcinku: Rawelin- Fort Rogowy - Esplanada - Bastion Górny – Donjon;

• roboty budowalno-konserwatorskie – restauracja i adaptacja Bastionu Kawalier- Mediateki Fortecznej;

• roboty budowalno-konserwatorskie – restauracja i adaptacja Lazaretu Górnego.

2) Oferta kulturalna i edukacyjna, m.in. liczne wydarzenia kulturalne, skierowane do różnych grup odbiorców.

3) Szkolenia związane z zakresem projektu, w tym m.in.:

19 szkoleń zawodowych dla obecnych i nowych pracowników Twierdzy w łącznym wymiarze 528 godzin szkoleniowych,
2 wyjazdy studyjne
36 godzin szkoleń pozazawodowych dla społeczności lokalnej i otoczenia instytucjonalno-biznesowego.
4) Zarządzanie projektem.

5) Promocja projektu.

6) Zakup sprzętu do prowadzenia działalności kulturalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego, m.in. zakup sprzętu, wyposażenia wystawienniczego oraz zakup sprzętu edukacyjnego- replik historycznych urządzeń użytkowych.

 


CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 21 862 020,00 PLN

WYDATKI KWALIFIKOWALNE: 17 774 000,00 PLN

DOFINANSOWANIE: 15 107 899,99 PLN

 

 

 

 

 

 

www.eeagrants.org

www.gov.pl/kultura

 


Wsparcie udzielone z programu KULTURA
Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa.

 Srebrna Góra i okolice

SREBRNA GÓRA

historia

Historia Srebrnej Góry od początku istnienia aż do XVII w związana jest z wydobyciem srebra i ołowiu.

WIĘCEJ

TRASY ROWEROWE

 

Naturalne ukształtowanie terenu oraz walory krajobrazowe, sprawiają, że Srebrna Góra to...

WIĘCEJ

SREBRNA GÓRA

miasteczko

Srebrna Góra, zwana Perłą Gór Sowich, jest małą, przepiękną miejscowością na granicy Gór Sowich i Bardzkich. Jej legendarny już "magiczny" klimat zachwyca...

WIĘCEJ