Twierdza Srebrna Góra Projekty rządowe i samorządowe

Projekty

Projekty rządowe i samorządowe

Zadanie rekomendowane do udzielenia dotacji ze środków Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego.

Znak sprawy: ZP-271-2/19

Przetarg nieograniczony z dnia 06.09.2019 r. na WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: Srebrna Góra, Twierdza (XVIII w.), Remont i zabezpieczenie murów i sklepień poterny wschodniej Fortu Wysoka Skała w Twierdzy Srebrna Góra

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 2 OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Załącznik nr 3 WYKAZANIE ZDOLNOSCI 

Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY

Załącznik nr 5 OSWIADCZENIE GRUPA KAPITALOWA

Załącznik nr 6  PRZEDMIAR

Załącznik nr 7 PROJEKT BUDOWLANY

Załącznik nr 8 DECYZJE

Załącznik nr 9 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Załącznik nr 10 STWiOR

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 23.09.2019

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

 

 

 

Zadanie rekomendowane do udzielenia dotacji ze środków Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe.

Znak sprawy: ZP-271-1/19

Przetarg nieograniczony z dnia 24.04.2019 r. na WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: Srebrna Góra, Twierdza (XVIII w.), ratunkowe zabezpieczenie i stabilizacja murów Wieży Górnej Donjonu -  etap II. Remont kamiennego gzymsu i lica ściany.

Ogłoszenie o zamówieniu: Ogloszenie_o_zamowieniu_WG.pdf

SIWZ: SIWZ_WG.pdf

Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna: zalaczniki_wersja_do edycji_WG.doc

Załącznik nr 6 : Przedmiar_robot_WG.pdf

Załącznik nr 7 :Załacznik_nr_7_Projekt_Budowlany_WG.pdf

Załącznik nr 8 Pozwolenia: Decyzja_Starostwo_WG.pdf , Decyzja_WKZ_WG.pdf

Załącznik nr 9 : Dokumentacja_zdjeciowa_WG (1)

Załącznik nr 10 :STWIORB_WG.pdf

Informacja z otwarcia ofert: Informacja_z_otwarcia_ofert_WG

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_WG.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: ogloszenie_o_udzieleniu_zamówienia_WG.pdf


 

 

Zadanie rekomendowane do udzielenia dotacji ze środków Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe.

Znak sprawy : ZP-271-4/18

Przetarg nieograniczony z dnia 20 sierpnia 2018 r. na:
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Srebrna Góra, Twierdza (XVIII w.): ratunkowe zabezpieczenie i odbudowa murów Donjonu (Wieża Górna) i Bastionu Dolnego

Zamówienie z podziałem na części:
Część 1 - RATUNKOWE ZABEZPIECZENIE I STABILIZACJA MURÓW ZEWNETRZNYCH WIEŻY GÓRNEJ DONJONU W TWIERDZY SREBRNA GÓRA – ETAP I
Część 2 - REMONT I ODBUDOWA BASTIONU DOLNEGO W TWIERDZY SREBRNA GÓRA - WSCHODNIA ELEWACJA DZIEDZIŃCA

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu:ogłoszenie_o_zamowieniu

SIWZ:SIWZ

Załączniki do SIWZ-wersja edytowalna:zalaczniki_SIWZ_wersja edytowalna

Przedmiar:ZAL_6_BD_PRZEDMIAR , ZAL_6_DONJON_PRZEDMIAR

Dokumentacja projektowa: ZAl_7_BD_Projekt_budowlany_cz_1 , ZAL_7_BD _Projekt_budowlany_cz_2.pdf , ZAL_7_BD_Projekt_budowlany_cz_3 , 

ZAL_7_BD_ rzut_kanałow , ZAL_7_DONJON_Projekt_Budowlany

Pozwolenia i decyzje: ZAL_8_BD_Decyzja_WKZ , ZAL_8_BD_decyzja_Starostwo , 

ZAL_8_DONJON_Decyzja_WKZ , ZAL_8_BD_decyzja_Starostwo.pdf

Dokumentacja zdjęciowa:ZAL_9_BD_fot_1 , ZAL_9_BD_fot_2 , ZAL_9_DONJON_fot_1

ZAL_9_DONJON_fot_2

STWIOR:ZAL_10_BD_STWiOR , ZAL_10_DONJON_STWIORB

Informacja z otwarcia ofert: informacja z otwarcia ofert

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: ogloszenie_o_zamowieniu_MINKUL2

 

Zadanie rekomendowane do udzielenia dotacji ze środków Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe.

Znak sprawy:ZP-271-3/18

Przetarg nieograniczony z dnia 01 sierpnia 2018 r. na:
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Srebrna Góra, Twierdza (XVIII w.): ratunkowe zabezpieczenie i odbudowa murów Donjonu (Wieża Górna) i Bastionu Dolnego

Zamówienie z podziałem na części:
Część 1 - RATUNKOWE ZABEZPIECZENIE I STABILIZACJA MURÓW ZEWNETRZNYCH WIEŻY GÓRNEJ DONJONU W TWIERDZY SREBRNA GÓRA – ETAP I
Część 2 - REMONT I ODBUDOWA BASTIONU DOLNEGO W TWIERDZY SREBRNA GÓRA - WSCHODNIA ELEWACJA DZIEDZIŃCA

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu:ogloszenie_o_zamowieniu_MIN2.pdf

SIWZ:SIWZ_MIN2.pdf

Załączniki do SIWZ wersja edytowalna: zalaczniki_wersja_edytowalna_MIN2.doc

Przedmiar: zal_6_Bastion_Dolny_Przedmiar.pdf , zal_6_Wieza_Górna_Donjon_Przedmiar.pdf

Dokumentacja projektowa: zal_7_Bastion_Dolny_Projekt_budowlany_cz_1_tekst.pdf ,

zal_7_Bastion_Dolny_Projekt_budowlany_cz_2_rysunki.pdf ,

zal_7_Bastion_Dolny_Projekt_budowlany_cz_3_rysunki_otwory.pdf , 

zal_7_Wieza_Gorna_Donjon_Projekt_Budowlany.pdf 

Pozwolenia i decyzje:  zal_8_Bastion_Dolny_Decyzja_WKZ.pdf , 

zal_8_Bastion_Dolny_decyzja_Starostwo.pdf , zal_8_Wieza_Gorna_Donjon_Decyzja_WKZ.pdf

Dokumentacja zdjęciowa:  zal_9_Bastion_Dolny_zakres_remontu_2018.jpg

STWIOR: zal_10_Bastion_Dolny_STWIORB.pdf , zal_10_Wieza_Gorna_Donjon_STWIORB.pdf

Informacja z otwarcia ofert :informacja_z_otwarcia_ofert

Zawiadomienie o unieważenieniu postępowania : zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania

 

Zadanie rekomendowane do udzielenia dotacji ze środków Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe. 

Znak sprawy: ZP-271-2/18 

Przetarg nieograniczony z dnia 24.04.2018 r. na WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: Srebrna Góra, Twierdza (XVIII w.): Bastion Górny - remont i odbudowa poterny między Bastionem Nowowiejskim a Kleszczem (etap II)

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu:ogloszenie_o_zamowieniu_P2.pdf

SIWZ:SIWZ_P2.pdf

Załączniki do SIWZ wersja edytowalna: zalaczniki_wersja_edytowalna.doc

Przedmiar:Przedmiar.pdf

Pozwolenia: Zał. 8Decyzja_konserwatora.pdfZał. 8PozwolenieNaBudowe.pdf

Dokumentacja zdjęciowa:Zał9DokumentacjaZdjeciowa.pdf

STWIOR:Zal.10_STWiOR.pdf

Projekt budowlany: Zal7PBOpis.pdf Zal7PBIL01.pdf Zal7PBIL02.pdf Zal7PBIL03.pdf zal7PBIL04.pdf

Informacja z otwarcia ofert: Inf_z_otwarcia_ofert_P2.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: zawiadomienie_o_wyb_oferty_P2.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: OGŁOSZENIE_O_UDZIELENIU_ZAMOWIENIA_P2.pdf

 

Zadanie rekomendowane do udzielenia dotacji ze środków Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Dziedzictwo kulturowe.

ZNAK SPRAWY: ZP-271-1/18

 

Przetarg nieograniczony z dnia 06.04.2018 r.

na wykonanie robót budowlanych dla zadania 
Srebrna Góra, Twierdza (XVIII w.): Bastion Górny - remont i  odbudowa poterny między Bastionem Nowowiejskim a Kleszczem  (etap II)

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie_o_zamowieniu.pdf

SIWZ: SIWZ.pdf

Załączniki do SIWZ wersja edytowalna: zalaczniki

STWiOR : STWiOR.pdf

Przedmiar: Przedmiar.pdf

Projekt budowlany: Opis.pdfPBIL01.pdfPBIL02.pdfPBIL03.pdfPBIL04.pdf

Pozwolenia: Decyzja_konserwatora.pdfPozwolenieNaBudowe.pdf

Dokumentacja zdjęciowa : DokumentacjaZdjeciowa.pdf

Informacja z otwarcia ofert: Informacja_z_otwarcia_ofert_P_etap_II.pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania:zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania BZP: OGlOSZENIE_O_UDZIELENIU_ZAMOWIENIA_UP.pdf

 

Zadanie rekomendowane do udzielenia dotacji ze środków Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Dziedzictwo kulturowe.

ZNAK SPRAWY: ZP-271-4/17

Przetarg nieograniczony z dnia 26.04.2017 r.
na:
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Srebrna Góra, Twierdza (XVIII w.): Bastion Górny - remont i odbudowa poterny między Bastionem Nowowiejskim a Kleszczem (etap I)

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu:ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

SIWZ:SIWZ

SIWZ wersja edytowalna:SIWZ_wersja_edytowalna

STWiOR :STWiOR

Przedmiar:przedmiar

Projekt budowlany: PB_Opis.pdf , PB_1.pdf , PB_2.pdf , PB_3.pdf , PB_4.pdf , PB_5.pdf

Pozwolenia: pozwolenie_na_budowe.pdf , decyzja_konserwatora.pdf

Informacja z otwarcia ofert: informacja_z_otwarcia_ofert_poterna

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaSrebrna Góra i okolice

SREBRNA GÓRA

historia

Historia Srebrnej Góry od początku istnienia aż do XVII w związana jest z wydobyciem srebra i ołowiu.

WIĘCEJ

TRASY ROWEROWE

 

Naturalne ukształtowanie terenu oraz walory krajobrazowe, sprawiają, że Srebrna Góra to...

WIĘCEJ

SREBRNA GÓRA

miasteczko

Srebrna Góra, zwana Perłą Gór Sowich, jest małą, przepiękną miejscowością na granicy Gór Sowich i Bardzkich. Jej legendarny już "magiczny" klimat zachwyca...

WIĘCEJ