Projekty UE

RPO 2014-2020     ZNAK SPRAWY: ZP-271-5/17

PRZETARG NIEOGRANICZONY 04.07.2017 R.
Dostawa wyposażenia i wykonanie ekspozycji w ramach projektu "Adaptacja i restauracja Pomnika Historii Twierdza Srebrna Góra do celów muzealnych i turystycznych wraz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej w niedostępnych obecnie częsciach zabytku"

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu:ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
SIWZ: SIWZ_wyposazenie.pdf

Załącznik nr 4/1, 4/2, 4/3 do SIWZ : PFU_SREBRNA_GORA.pdf , Załacznik_Specyfikacja_sprzetu_wyposazenia.pdf,  Załacznik_4.3

Załącznik nr 4/2 rozszerzone wiersze : Zalacznik_4.2_Specyfikacja.pdf

Wzór umowy:Wzor_umowy
Harmonogram Zał.3 do umowy: harmonogram_zal.3_do_umowy
Karta gwarancyjna: karta_gwarancyjna.pdf

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej:załaczniki.doc

Odpowiedzi na pytania :odpowiedzi_na_pytania.pdf , 2017-07-17-Odp_do_przetargu_RPO_wyposażenie

Informacja z otwarcia ofert 26.07.2017 r.: Informacja_z_otwarcia_ofert_wyposażenie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_w

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf

Ogłoszenie o zmianie umowy :ogloszenie_o_zmianie_umowy_wyp_1.pdf

RPO 2014-2020
ZNAK SPRAWY: ZP-271-3/17

PRZETARG NIEOGRANICZONY 13.04.2017 R.
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: „Roboty konserwacyjno-budowlane wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem niezbędnych zezwoleń” w ramach projektu „Adaptacja i restauracja Pomnika Historii Twierdza Srebrna Góra do celów muzealnych i turystycznych wraz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej w niedostępnych obecnie częściach zabytku”

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
SIWZ: SIWZ_RB.pdf
Wzór umowy: wzor_umowy.pdf
Harmonogram Zał.3 do umowy:  harmonogram_zal_3_do_umowy.pdf
Załączniki 4,5,6,do Wzoru umowy: Zalaczniki_4_5_6_do_Wzoru_umowy.doc
Zał.3 PFU: ZAL_3_PFU_SREBRNA_GORA.pdf
Zał. 3 do PFU Ściana ruszt- żelbet: ZAL_3_do_PFU_Sciana_ruszt_zelbet.pdf
Uzupełnienie do PFU Zestawienie oświetlenie ekspozycyjne:  uzupelnienie_do_PFU_Zestawienie_oswietlenie_ekspozycyjne.pdf
Karty pomieszczeń: karty_pomieszczen.pdf
Inwentaryzacja: inwentaryzacja.pdf

Zmienione loga w SIWZ:../../../../source/nabory przetargi/zmienione loga SIWZ_RB.pdf

edytowalna wersja załączników do SIWZ:../../../../source/nabory przetargi/zalaczniki_do_SIWZ_wersja edytowalna_RB.doc

odpowiedzi na pytania wersja pdf: ../../../../source/nabory przetargi/odpowiedzi_na_pytania.pdf

odpowiedzi na pytania wersja word:../../../../source/nabory przetargi/2017-04-24-Odp_do_przetargu_RPO.docx

informacja z otwarcia ofert:Informacja_z_otwarcia_ofert_RB.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty RB

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie_o_udzieleniu_zamowienia_RB

Ogłoszenie o zmianie umowy z dnia 31.08.2017r. : ogloszenie_o_zmianie_umowy.pdf 

Ogłoszenie o zmianie umowy z dnia 04.09.2017 r :ogloszenie_o_zmianie_umowy_2.pdf

Ogłoszenie o zmianie umowy z dnia 13.06.2018 r : OGLOSZENIE_O_ZMIANIE_UMOWY_3.pdf


 

RPO 2014-2020
ZNAK SPRAWY: ZP-271-2/17

PRZETARG NIEOGRANICZONY 13.04.2017 R.
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: „Przyłącze kanalizacyjne wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem niezbędnych zezwoleń” w ramach projektu „Adaptacja i restauracja Pomnika Historii Twierdza Srebrna Góra do celów muzealnych i turystycznych wraz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej w niedostępnych obecnie częściach zabytku”

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
SIWZ: SIWZ_K.pdf
Wzór umowy: wzor_umowy.pdf
Harmonogram zał.3 do umowy:  K_harmonogram_zal_3_do_umowy.pdf
Załączniki 4,5,6,do Wzoru umowy: K_Zalaczniki_4_5_6_do_Wzoru_umowy.doc
Zał.3 PFU: ZAL_3_PFU_SREBRNA_GORA.pdf
Zał. 4 KONCEPCJA PROJEKTOWA: ZAL_4_KONCEPCJA_PROJEKTOWA.doc
zał. 1 do koncepcji projektowej: zal1_ do_koncepcji_projektowej.pdf
zał. 2 do koncepcji projektowej: zal2_ do_koncepcji_projektowej.pdf
zał. 3 do koncepcji projektowej PZT: zal3_do_koncepcji_projektowej_PZT.pdf

zmienione loga w SIWZ: ../../../../source/nabory przetargi/zmienione_loga_SIWZ_K.pdf

edytowalna wersja załączników do SIWZ :../../../../source/nabory przetargi/zalaczniki_do_SIWZ_wersja_edytowalna_K.doc

Informacja z otwarcia ofert: Informacja_z_otwarcia_ofert_KAN.pdf

Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty:zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej-oferty-K

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:ogloszenie o udzieleniu zamowienia RPO kan


 

 RPO 2014-2020

 

RZETARG NIEOGRANICZONY 27.02.2017r.

Zarządzanie projektem i inwestorstwo zastępcze dla projektu pn.:
„Adaptacja i restauracja Pomnika Historii – Twierdza Srebrna Góra do celów muzealnych i turystycznych wraz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej w niedostępnych obecnie częściach zabytku”

DOKUMENTY DO POBRANIA:
Ogłoszenie o zamówieniu: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
SIWZ: SIWZ.pdf
Załącznik do SIWZ: Załaczniki_do_SIWZ.pdf
Projekt umowy: projekt_umowy.pdf
Wniosek: Wniosek_2016-11-28_11-35_ABFC-E669-1963-8145 (1).pdf

Zmiana SIWZ:Zmiana_SIWZ.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: ogloszenia_o_zmianie_ogloszenia.pdf

Zmiana w załącznikach do SIWZ:zmiana_zalaczniki_do_SIWZ.pdf

 Informacja z otwarcia ofert z dnia 07.03.2017 r. Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: ../../../../source/pdf/zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:../../../../source/nabory przetargi/ogłoszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf


 


ADAPTACJA I RESTAURACJA POMNIKA HISTORII- TWIERDZA SREBRNA GÓRA DO CELÓW MUZEALNYCH I TURYSTYCZNYCH WRAZ Z UTWORZENIEM NOWEJ TRASY DYDAKTYCZNEJ W NIEDOSTĘPNYCH OBECNIE CZĘSCIACH ZABYTKU

Zaproszenie do złożenia oferty.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 16 stycznia 2016r

Załącznik nr 1 - plan

Załącznik nr 2 - opis

Wybór oferty

 

 

 Srebrna Góra i okolice

HISTORIA SREBRNEJ GÓRY

góry

Historia Srebrnej Góry od początku istnienia aż do XVII w związana jest z wydobyciem srebra i ołowiu.

WIĘCEJ

TRASY ROWEROWE

 

Naturalne ukształtowanie terenu oraz walory krajobrazowe, sprawiają, że Srebrna Góra to...

WIĘCEJ

SREBRNA GÓRA

miasteczko

Srebrna Góra, zwana Perłą Gór Sowich, jest małą, przepiękną miejscowością na granicy Gór Sowich i Bardzkich. Jej legendarny już "magiczny" klimat zachwyca...

WIĘCEJ