Twierdza Srebrna Góra Projekty UE / Przetargi

Twierdza

Projekty UE / Przetargi

 Do dnia 01 marca  2021 r. wszystkie Zamówienia Publiczne publikowane były tutaj https://forty.pl/pl_PL/projekty-ue.html

Wdrożenie platformy przetargowej (e-zamówienia)

 

Informujemy wszystkich zainteresowanych Wykonawców, iż Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. wdraża elektroniczne narzędzie służące do realizacji zamówień publicznych. Platforma przetargowa obejmuje zamówienia powyżej 130 000 PLN czyli postępowania podlegające przepisom ustawy z dnia 11września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Dostęp do platformy dla Wykonawców będzie bezpłatny znajduje się pod adresem:

https://forty.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

 

Platforma Przetargowa
Wsparcie techniczne dla Wykonawców (Dostawców): 
+48 71 787-37-57; +48 71 787-35-34; +48 71 787-37-27
pn-pt: 8:00-16:00

 

 

Dokumentacja konkursowa na wybór podmiotu, który udzieli finansowania

w drodze objęcia obligacji emitowanych przez Twierdza Srebrna Góra sp. z o.o.

1. Ogloszenie o emisji obligacji

2. Wniosek RPO WD 2014-2020

3. Biznesplan

4. Ewidencja przychodów i turystów

5. List intencyjny Wójta Gminy Stoszowice

6. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2018-2020

7. BILANS 

8. Uchwała wspolników

9. WPF-symulacja poręczenia

10. WYCENA NIERUCHOMOCI

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RPO 2014-2020    

ZNAK SPRAWY: ZP-271-2/20

PRZETARG NIEOGRANICZONY ogłoszony dnia 31.07.2020 r. 
 Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej do zadania .: „Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii - Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

 

Dokumenty do pobrania:

2020-07-31 Ogłoszenie o zamówieniu

 SIWZ z zalacznikami

Załączniki do SIWZ- wersja edytowalna

Zalacznik 8 OPZ

Zalacznik 9 - Dokumentacja cz. I A  INNE

Zalacznik 9 - Dokumentacja cz. I A ARCHITEKTURA

Zalacznik 9 - Dokumentacja cz. I A INSTALACJE

Zalacznik 9 - Dokumentacja cz. I A PZT, POZWOLENIA

Załącznik 9 Dokumentacja cze I B- dla zakresu bez pozwole

Załącznik 9 -Dokumentacja cze II - projekt zamienny

2020-08-10 Informacja z otwarcia ofert

2020-09-07 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 2020-09-29 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zmianie umowy z dnia 09-10-2020 r.

Ogłoszenie o zmianie umowy z dnia 04-01-2021 r.

Ogłoszenie o zmianie umowy z dnia 21-06-2021 r.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RPO 2014-2020    

ZNAK SPRAWY: ZP-271-1/20

PRZETARG NIEOGRANICZONY ogłoszony dnia 23.04.2020 r. 
 na zadanie Zarządzanie projektem pn.: „Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii - Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki nr 1,2,3,4,5,6,7 do SIWZ
Załącznik nr 8: Wzór umowy
Załącznik nr 9 : Część opisowa Wniosku o dofinansowanie
Załącznik nr 10: Wykaz wyposażenia_a , Wykaz wyposażenia_b

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

SIWZ po zmianie z dnia 26_04_2020 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 27_04_2020 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 28_04_2020 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 29_04_2020 r.

Załączniki nr 1,2,3,4,5,6,7 do SIWZ po korekcie

Odpowiedzi na pytania z dnia 30_04_2020 r.

Odpowiedź z dnia 03_05_2020 r. na wniosek o zmianę treści SIWZ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 08-05-2020

INFORMACJA O PRZYDZIELONYCH PUNKTACH 2020-05-11

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2020-05-26

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RPO 2014-2020     ZNAK SPRAWY: ZP-271-5/17

PRZETARG NIEOGRANICZONY 04.07.2017 R.
Dostawa wyposażenia i wykonanie ekspozycji w ramach projektu "Adaptacja i restauracja Pomnika Historii Twierdza Srebrna Góra do celów muzealnych i turystycznych wraz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej w niedostępnych obecnie częsciach zabytku"

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu:ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
SIWZ: SIWZ_wyposazenie.pdf

Załącznik nr 4/1, 4/2, 4/3 do SIWZ : PFU_SREBRNA_GORA.pdf , Załacznik_Specyfikacja_sprzetu_wyposazenia.pdf,  Załacznik_4.3

Załącznik nr 4/2 rozszerzone wiersze : Zalacznik_4.2_Specyfikacja.pdf

Wzór umowy:Wzor_umowy
Harmonogram Zał.3 do umowy: harmonogram_zal.3_do_umowy
Karta gwarancyjna: karta_gwarancyjna.pdf

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej:załaczniki.doc

Odpowiedzi na pytania :odpowiedzi_na_pytania.pdf , 2017-07-17-Odp_do_przetargu_RPO_wyposażenie

Informacja z otwarcia ofert 26.07.2017 r.: Informacja_z_otwarcia_ofert_wyposażenie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_w

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf

Ogłoszenie o zmianie umowy :ogloszenie_o_zmianie_umowy_wyp_1.pdf

RPO 2014-2020
ZNAK SPRAWY: ZP-271-3/17

PRZETARG NIEOGRANICZONY 13.04.2017 R.
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: „Roboty konserwacyjno-budowlane wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem niezbędnych zezwoleń” w ramach projektu „Adaptacja i restauracja Pomnika Historii Twierdza Srebrna Góra do celów muzealnych i turystycznych wraz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej w niedostępnych obecnie częściach zabytku”

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
SIWZ: SIWZ_RB.pdf
Wzór umowy: wzor_umowy.pdf
Harmonogram Zał.3 do umowy:  harmonogram_zal_3_do_umowy.pdf
Załączniki 4,5,6,do Wzoru umowy: Zalaczniki_4_5_6_do_Wzoru_umowy.doc
Zał.3 PFU: ZAL_3_PFU_SREBRNA_GORA.pdf
Zał. 3 do PFU Ściana ruszt- żelbet: ZAL_3_do_PFU_Sciana_ruszt_zelbet.pdf
Uzupełnienie do PFU Zestawienie oświetlenie ekspozycyjne:  uzupelnienie_do_PFU_Zestawienie_oswietlenie_ekspozycyjne.pdf
Karty pomieszczeń: karty_pomieszczen.pdf
Inwentaryzacja: inwentaryzacja.pdf

Zmienione loga w SIWZ:../../../../source/nabory przetargi/zmienione loga SIWZ_RB.pdf

edytowalna wersja załączników do SIWZ:../../../../source/nabory przetargi/zalaczniki_do_SIWZ_wersja edytowalna_RB.doc

odpowiedzi na pytania wersja pdf: ../../../../source/nabory przetargi/odpowiedzi_na_pytania.pdf

odpowiedzi na pytania wersja word:../../../../source/nabory przetargi/2017-04-24-Odp_do_przetargu_RPO.docx

informacja z otwarcia ofert:Informacja_z_otwarcia_ofert_RB.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty RB

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie_o_udzieleniu_zamowienia_RB

Ogłoszenie o zmianie umowy z dnia 31.08.2017r. : ogloszenie_o_zmianie_umowy.pdf 

Ogłoszenie o zmianie umowy z dnia 04.09.2017 r :ogloszenie_o_zmianie_umowy_2.pdf

Ogłoszenie o zmianie umowy z dnia 13.06.2018 r : OGLOSZENIE_O_ZMIANIE_UMOWY_3.pdf


 

RPO 2014-2020
ZNAK SPRAWY: ZP-271-2/17

PRZETARG NIEOGRANICZONY 13.04.2017 R.
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: „Przyłącze kanalizacyjne wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem niezbędnych zezwoleń” w ramach projektu „Adaptacja i restauracja Pomnika Historii Twierdza Srebrna Góra do celów muzealnych i turystycznych wraz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej w niedostępnych obecnie częściach zabytku”

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
SIWZ: SIWZ_K.pdf
Wzór umowy: wzor_umowy.pdf
Harmonogram zał.3 do umowy:  K_harmonogram_zal_3_do_umowy.pdf
Załączniki 4,5,6,do Wzoru umowy: K_Zalaczniki_4_5_6_do_Wzoru_umowy.doc
Zał.3 PFU: ZAL_3_PFU_SREBRNA_GORA.pdf
Zał. 4 KONCEPCJA PROJEKTOWA: ZAL_4_KONCEPCJA_PROJEKTOWA.doc
zał. 1 do koncepcji projektowej: zal1_ do_koncepcji_projektowej.pdf
zał. 2 do koncepcji projektowej: zal2_ do_koncepcji_projektowej.pdf
zał. 3 do koncepcji projektowej PZT: zal3_do_koncepcji_projektowej_PZT.pdf

zmienione loga w SIWZ: ../../../../source/nabory przetargi/zmienione_loga_SIWZ_K.pdf

edytowalna wersja załączników do SIWZ :../../../../source/nabory przetargi/zalaczniki_do_SIWZ_wersja_edytowalna_K.doc

Informacja z otwarcia ofert: Informacja_z_otwarcia_ofert_KAN.pdf

Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty:zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej-oferty-K

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:ogloszenie o udzieleniu zamowienia RPO kan


 

 RPO 2014-2020

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 27.02.2017r.

Zarządzanie projektem i inwestorstwo zastępcze dla projektu pn.:
„Adaptacja i restauracja Pomnika Historii – Twierdza Srebrna Góra do celów muzealnych i turystycznych wraz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej w niedostępnych obecnie częściach zabytku”

DOKUMENTY DO POBRANIA:
Ogłoszenie o zamówieniu: ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
SIWZ: SIWZ.pdf
Załącznik do SIWZ: Załaczniki_do_SIWZ.pdf
Projekt umowy: projekt_umowy.pdf
Wniosek: Wniosek_2016-11-28_11-35_ABFC-E669-1963-8145 (1).pdf

Zmiana SIWZ:Zmiana_SIWZ.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: ogloszenia_o_zmianie_ogloszenia.pdf

Zmiana w załącznikach do SIWZ:zmiana_zalaczniki_do_SIWZ.pdf

 Informacja z otwarcia ofert z dnia 07.03.2017 r. Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: ../../../../source/pdf/zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:../../../../source/nabory przetargi/ogłoszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf


 


ADAPTACJA I RESTAURACJA POMNIKA HISTORII- TWIERDZA SREBRNA GÓRA DO CELÓW MUZEALNYCH I TURYSTYCZNYCH WRAZ Z UTWORZENIEM NOWEJ TRASY DYDAKTYCZNEJ W NIEDOSTĘPNYCH OBECNIE CZĘSCIACH ZABYTKU

Zaproszenie do złożenia oferty.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 16 stycznia 2016r

Załącznik nr 1 - plan

Załącznik nr 2 - opis

Wybór oferty

 

 

 Srebrna Góra i okolice

SREBRNA GÓRA

historia

Historia Srebrnej Góry od początku istnienia aż do XVII w związana jest z wydobyciem srebra i ołowiu.

WIĘCEJ

TRASY ROWEROWE

 

Naturalne ukształtowanie terenu oraz walory krajobrazowe, sprawiają, że Srebrna Góra to...

WIĘCEJ

SREBRNA GÓRA

miasteczko

Srebrna Góra, zwana Perłą Gór Sowich, jest małą, przepiękną miejscowością na granicy Gór Sowich i Bardzkich. Jej legendarny już "magiczny" klimat zachwyca...

WIĘCEJ