Szukaj
Close this search box.
Twierdza Srebrna Góra

356 ton gruzu później…

🟢Na zdjęciu dolna kondygnacja Kawaliera i zestawienie efektu prac z minionych trzech tygodni.  

🟢W lipcu 2023 będzie tu można zobaczyć na wielkim ekranie – jak 250 lat temu zbudowano Twierdzę w Srebrnej Górze, drugą największą górską twierdzę w Europie.

🟢Skąd tyle gruzu? Niestety po demilitaryzacji, poza pojedynczymi akcentami, Twierdza nie była remontowana. Kawalier i przyległe bastiony po 1945 roku zostały zarośnięte zielenią inwazyjną, która systemem korzeniowym naruszała konstrukcje sklepień, umożliwiając penetrowanie wody opadowej. Brak stolarki + woda + zima = korozja mrozowa… I tak sklepienie między górną i dolną kondygnacją (na zdjęciu) latami ulegało postępującemu zniszczeniu. Aż do zarwania po 1985 roku…

🟢Skąd wiemy że po 1985 roku? W tym właśnie roku Generalny Konserwator  Zabytków – Andrzej Gruszecki, zlecił opracowanie kompleksowej inwentaryzacji Twierdzy srebrnogórskiej. Ślady po pomiarach – białe kreski w narożach pomieszczeń – właśnie zostały odsłonięte na wysokości metra od poziomu posadzki. Nie jest to jedyna kazamata czy poterna, która przez ten czas uległa zawaleniu. Cieszy że krok po kroku udaje się „odzyskiwać” kolejne części Twierdzy… prace trwają.

————–

Projekt pt. Rewaloryzacja dla potrzeb kulturalno-edukacyjnych zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii Twierdzy Srebrna Góra otrzymał dofinansowanie z Programu „Kultura” Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, działanie 1. Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym, poddziałanie 1.1. Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego.

Beneficjent: Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.

Wykonawca zadania nr 2: VICTUM PROFESSIONAL Sp. z o.o. z Grodkowa.

Realizacja zadania to koszt 6 136 470,00 zł brutto a termin zakończenia to 29 lipca 2023 r.

Partner: Fjellugla Kompetanse AS

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Skip to content