Szukaj
Close this search box.
Twierdza Srebrna Góra

Dołącz do nas. Twierdza czeka na Ciebie

Poszukujemy przewodnika Twierdza Srebrna Góra

Poszukujemy przewodnika/ specjalisty ds animacji kultury

Gminna Spółka „Twierdza Srebrna Góra sp. z o.o.” zarządzająca Twierdzą kontynuuje misję rewitalizacji kolejnych przestrzeni Twierdzy w Srebrnej Górze i idei ich udostępniania zwiedzającym w formie żywego muzeum. Poszukujemy kadry dla stworzenia nowej  oferty kulturalnej i edukacyjnej fortecy, a także zwiększenie liczby odwiedzających z Polski i zagranicy. Restaurowane przestrzenie, po ich oddaniu od użytku będą stanowić nowy bodziec do rozwoju turystycznego, gospodarczego i kulturowego Srebrnej Góra i gminy Stoszowice. Adaptacja dawnych izb żołnierskich i warsztatów rzemieślników fortecznych na sale wystawowo-edukacyjno-dydaktyczne, pozwoli m.in. na kształcenie i przybliżanie  historycznych rzemiosł, trudów i sposobu  życia w XVIII-wiecznej fortyfikacji, zwiększenia trakcyjności lekcji historii poprzez interakcję i innowacyjne rozwiązania multimedialne.  

Ogłoszenie skierowane do pasjonatów historii, miłośników gór, świeżego powietrza i pięknych widoków.

Jeśli lubisz kontakt z ludźmi, nie przerażają cię hordy dzieciaczków i odnajdujesz się w nowych wyzwaniach , to ta praca jest dla Ciebie❗️

Dołącz do zespołu przewodników/ animatorów Twierdzy Srebrna Góra. Zostań częścią wyjątkowego miejsca, jednej z największych atrakcji turystycznych Dolnego Śląska, pomóż nam ożywiać go razem z nami .

Najważniejsze zadania

 • oprowadzanie grup
 • organizacja I prowadzenie pokazów , zajęć edukacyjnych  w fabule rzemiosł dawnych np. warsztaty stolarskie, pokazy wypalania w drewnie dla szerokiej publiczności (możliwość specjalizacji w wybranej ofercie)
 •  wprowadzanie zróżnicowanej ofercie kulturalnej i szerokiego programu edukacyjnego, rozwijanie oryginalnych ofert
 • identyfikowanie się z wartościami i polityką spółki;
 • wspieranie strategii promocyjnej.
 • udział w szkoleniach zawodowych

Wymagania

 • umiejętność nawiązywania kontaktów,
 • komunikatywność,
 • dyspozycyjność,   
 • umiejętność kierowania i panowania nad grupą oraz pracy w zespole,
 • zainteresowanie turystyką i historią,
 • znajomość języka obcego będzie dodatkowym atutem.
 • mobilność

Oferujemy

 • kompleksowe szkolenie teoretyczne i praktyczne,
 • atrakcyjne zarobki,
 • stabilne zatrudnienie,
 • dobrą atmosferę w zespole.

Kontakt

Wszelkie informacje udzielane są pod nr tel. 502 097 938, 690 026 449

Zgłoszenia

 • w formie pisemnej prosimy przesyłać mailem na adres e-mail: info@forty.pl
 • termin przesyłania zgłoszeń – 05 kwietnia 2024 r.
 • CV powinny zawierać klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzonej rekrutacji. Dokumenty bez zawartej poniższej klauzuli zgody nie będą podlegały rozpatrywaniu.
Twierdza Srebrna Góra - widok z drona latem

Klauzula Zgody:

 1. Wyrażam zgodę na udział w procesie rekrutacji na stanowisko: „Przewodnik/animator”.
 2. Oświadczam, że zapoznałem się z informacjami zamieszczonymi przez Administratora na potrzeby ogłoszonego procesu rekrutacji, w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i czekamy na Ciebie w naszym zespole!

Klauzula informacyjna – rekrutacja

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) uprzejmie informuję, że:

I.         Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest:

Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.

ul. Kręta 4

57-215, Srebrna Góra

Tel.(+48) 818 00 99 , 

http//:forty.pl

email: info@forty,pl

II.       Ochrona Danych

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym realizacji praw wynikających z RODO proszę o kontakt za pośrednictwem adresu email: info@forty.pl

III.     Cel i podstawa prawna przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji. Podstawę stanowią działania w zakresie niezbędnym do:

1)         przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

2)         wykonania przez Administratora obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 221 Kodeksu pracy,

3)         ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

4)         przeprowadzenia przyszłej rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

IV.      Odbiorcy danych oraz podmioty, którym udostępniane są dane:

Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na mocy przepisów obowiązującego prawa.

V.        Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI.      Okres przechowywania danych:

1)         W zakresie wskazanym w pkt III 1) i 2) Pani/Pana dane osobowe będą przechowane przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji, po czym zostaną usunięte.

2)         W zakresie wskazanym w pkt III 3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, tj. maksymalnie do 12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, po czym zostaną usunięte.

3)         W zakresie wskazanym w pkt III 4) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty wyrażenia zgody lub do czasu odwołania zgody, bądź braku niezbędności ich przetwarzania, po czym zostaną usunięte,

o ile dane zebrane w ramach procesu rekrutacji:

·         nie będą niezbędne w celu zawarcia umowy,

·         nie będą niezbędne w ramach powstałego sporu.

VII.    Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych
w poniższych przepisach RODO, przysługuje Pani/Panu:

1)         prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),

2)         prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),

3)         prawo do usunięcia danych (w tym tzw. prawo do bycia zapomnianym), z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO,

4)         prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

5)         prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

6)         prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),

7)         prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

8)         prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII.  Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych:

1)    Podanie przez Panią/Pana danych, o których mowa w :

a)        art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

b)        rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej

jest warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji.

2)         Podanie danych poza zakresem wskazany w pkt  VIII 1) jest dobrowolne, a ich przetwarzanie zależne będzie od zakresu i niezbędność dysponowania nimi przez Administratora, w szczególności zachowania integralności dokumentów.

IX.      Monitoring:

Administrator w celu zachowania w tajemnicy informacji prawnie chronionych oraz niezbędności ochrony systemów informatycznych, w tym urządzeń końcowych prowadzi, przy zachowaniu tajemnicy korespondencji oraz ochrony innych dóbr osobistych, monitoring swojej sieci informatycznej.

X.        Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie:

Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

XI.      Przetwarzanie danych w następstwie dobrowolnego aplikowania bez wskazania konkretnego procesu rekrutacyjnego lub po okresie jego aktualności:

1)         Pani/Pana dane przekazane Administratorowi w celu zatrudnienia lub realizacji zadań powierzonych przez Administratora w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, bez wskazania konkretnego ogłoszenia rekrutacyjnego lub po okresie jego aktualności, będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, liczony od daty wyrażenia przez Panią/Pana zgody lub do czasu odwołania zgody, bądź braku niezbędności ich przetwarzania, po czym zostaną trwale usunięte.

2)         Odstępstwo od zasady określonej w pkt XI 1) stanowić może niezbędność posiadania danych przez Administratora:

a)        w celu zawarcia umowy o zatrudnienie w rozumieniu ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO,

b)        realizacji zadań powierzonych przez Administratora w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,   

c)         w ramach powstałego sporu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3)         Przekazane Administratorowi dane będą przetwarzane przez okres wskazany w pkt XI 1) na podstawie Pani/Pana zgody na udział w przyszłych rekrutacjach (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie zależnym od niezbędności dysponowania nimi przez Administratora, w tym zachowania integralności posiadanych dokumentów oraz przy zachowaniu wyłączeń określonych w pkt XI

Skip to content