Dredging the moat…

We are removing debris from the moat, which has accumulated over 100 years…
And at the same time we search and find treasures – every day anyway, although it is not easy, because the conditions – as it is in the fortress – are difficult.
Each tonne of rubble removed means new possibilities for reconstruction activities and knowledge, knowledge, knowledge…

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Projekt „Rewaloryzacja dla potrzeb kulturalno-edukacyjnych zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii Twierdzy Srebrna Góra” realizowany jest w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021.

Skip to content