Search
Close this search box.

Dredging the moat…

We are removing debris from the moat, which has accumulated over 100 years…
And at the same time we search and find treasures – every day anyway, although it is not easy, because the conditions – as it is in the fortress – are difficult.
Each tonne of rubble removed means new possibilities for reconstruction activities and knowledge, knowledge, knowledge…

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Projekt „Rewaloryzacja dla potrzeb kulturalno-edukacyjnych zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii Twierdzy Srebrna Góra” realizowany jest w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021.

Skip to content