Search
Close this search box.

History is happening before our eyes

A shiver runs down your spine, a tear rolls down your eye… why…?

By Tuesday the entire shipment of timber for the reconstruction of the four fortress bridges between Donjon and Horn Works will arrive !!!

Just two months ago no one in the country was able to fulfil the order. The crisis in the availability of raw materials for construction + large cross-sections of beams (32×32 cm or 24 x 42 cm) and the amount of material – 190 m3 – forced us to look for suppliers outside Poland.

Finally we have success, the wood comes to us from Germany, thanks to the involvement of a contractor for construction and conservation works – the Castellum company. The beams are unloaded at the car park under the Fortress, and meticulously driven almost one by one into the Fortress…

How they built it 250 years ago…. respect !!!

The weekend ahead – see you in Srebrna Góra.

Projekt pt. Rewaloryzacja dla potrzeb kulturalno-edukacyjnych zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii Twierdzy Srebrna Góra otrzymał dofinansowanie z Programu „Kultura” Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, działanie 1. Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym, poddziałanie 1.1. Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego.

Wykonawca – Castellum Sp. z o.o. Wartość robót budowlano konserwatorskich dla zadania nr 1 – 12 887 694,00 zł brutto. Termin zakończenia to luty 2024 r.

Beneficjent: Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.

Partner: Fjellugla Kompetanse AS

Projekt: Rafał Karnicki, Maciej Małachowicz, Fest Grupa Sp. z o.o.

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Skip to content