Szukaj
Close this search box.

Kolejne mury Twierdzy ratowane!

A to dzięki podpisanej dziś umowie na wykonanie robót budowlano-konserwatorskich Kawaliera i Lazaretu Bastionu Górnego 😀

Wykonawca wyłoniony w przetargu to VICTUM PROFESSIONAL Sp. z o.o. z Grodkowa.

Realizacja zadania to koszt 6 136 470,00 zł brutto, a termin zakończenia to 29 lipca 2023 r. 

Mury nawet po remoncie nie ożyją jeśli nie odwiedzicie Twierdzy. A zachęcić do tego ma nowa ekspozycja, która wypełniona będzie makietami, replikami maszyn i multimediami pozwalającymi pokazać odwiedzającym temat przewodni projektu – „jak zbudowano Twierdzę”. 

Ogromne podziękowania dla wszystkich, dzięki którym TO DZIEJE SIĘ NAPRAWDĘ !!!


Projekt pt. “Rewaloryzacja dla potrzeb kulturalno-edukacyjnych zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii Twierdzy Srebrna Góra” otrzymał dofinansowanie z Programu „Kultura” Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, działanie 1. Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym, poddziałanie 1.1. Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego.

Beneficjent: Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.

Partner: Fjellugla Kompetanse AS

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Skip to content