Szukaj
Close this search box.

Przygoda trwa – cztery mosty

Przygoda trwa - jeden z czterech mostów

Przygoda trwa!

Wizualizacje stają się rzeczywistością.

Wizualizacje stają się rzeczywistością.

Przywracamy połączenie między Rawelinem a Dziełem Rogowym!

Prace w zachodniej części srebrnogórskiej fortyfikacji trwają od września 2022 r.

Od tego czasu w obrębie mostu odsłonięto dżunglę odgruzowano fosę, odnaleziono część portalu bramy z czerwonego piaskowca oraz przemurowano przyczółki.

Przez zimę i wiosnę cieśle przygotowali drewno na cztery konstrukcje mostów, dzięki czemu montaż elementów na miejscu idzie teraz błyskawicznie. Po niełatwym transporcie, drewniana konstrukcja na zdjęciu została złożona w pięć dni. Jeszcze dwa tygodnie i most będzie gotowy 😊

To pozwoli na transport materiałów do odbudowy bramy i kolejnych części Twierdzy w stronę Donżonu. Równolegle trwają prace przy trzech pozostałych mostach. Dzieje się sporo…

Z tej okazji będzie co świętować podczas nadchodzącego VII Festiwal Piwa i Sera – 15 lipca, na który serdecznie zapraszamy.

Projekt pt. Rewaloryzacja dla potrzeb kulturalno-edukacyjnych zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii Twierdzy Srebrna Góra otrzymał dofinansowanie z Programu „Kultura” Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, działanie 1. Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym, poddziałanie 1.1. Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego.

Wykonawca – Castellum Sp. z o.o.

Wartość robót budowlano konserwatorskich dla zadania nr 1 – 12 887 694,00 zł brutto.

Beneficjent: Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.

Partner: Fjellugla Kompetanse AS

Wizualizacja Dzieła Rogowego pod odbudowie: Rafał Karnicki, Maciej Małachowicz

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Skip to content