Szukaj
Close this search box.
Twierdza Srebrna Góra

Rewaloryzacja zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii – Twierdzy Srebrna Góra

Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Nazwa programu: Promesa dla Kultury

Nazwa Funduszu: Fundusz Promocji Kultury

Wydatki ogółem: 26 759 808,34 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 21 284 112,01 PLN

Wydatki niekwalifikowalne: 5 475 696,33 PLN

Dofinasowanie: 750 000,00 PLN

Okres realizacji zadania: 01.01.2023 r. – 30.11.2023 r.

Cel Zadania

Przedmiotem projektu jest rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii-Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach RPO Woj. Dolnośląskiego 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych poprzez zachowanie i udostępnienie unikatowego zabytku architektury m.in. przez realizację prac konserwatorskich, uzbrojenie w instalacje ,zakup wyposażenia. Realizacja zadania przyczyni się do zachowania obiektu dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń i tworzenia przestrzeni dla nowych form działalności kulturalnej.

Projekt adresowany jest do szerokiej grupy odbiorców: dzieci, młodzieży, dorosłych i starszych. W głównej mierze odbiorcami projektu będą mieszkańcy Dolnego Śląska, dla których dedykowany jest program kulturowy. Projekt adresowany jest też dla turystów spoza Dolnego Śląska, którzy dzięki atrakcyjnej ofercie kulturalnej będą postrzegać zabytek jako atrakcyjny pod kątem turystyki kulturowej.

Opis Zadania

„Rewaloryzacja zdegradowanych i niedostępnych części Twierdzy Srebrna Góra”. – zakres objęty Promesą dla Kultury.

Roboty budowlano- konserwatorskie obejmujące m.in :

DONJON 1A: KURTYNA PÓŁNOCNA – adaptacja wnętrz dawnych izb mieszkalnych na miejsca noclegowe, w tym szatnia, toalety, recepcja, sala wypoczynkowa, pomieszczenia techniczne

DONJON 1A KIESZEŃ PÓŁNOCNA –zabezpieczenie zdegradowanych elewacji kieszeni szklano-stalową kubaturą – z konserwacją murów i zachowaniem stanu trwałej ruiny. Wykorzystanie uzyskanej przestrzeni na sale wielofunkcyjną do zajęć manualnych i edukacyjnych, imprez kulturalnych,wystaw i przestrzeni restauracji;

DONJON 1A WIEŻA DOLNA – adaptacja wnętrz na sale wielofunkcyjną, kuchnie wraz z jadalnią, biuro, pomieszczenia techniczne i ekspozycje muzealną związaną z turystycznym zagospodarowaniem Donjonu

Prace obejmą: wykonanie izolacji na poziomie posadzek, restauracje historycznych kominów, kanałów wentylacji i odwodnienia. We wnętrzach: odgruzowanie, uzupełnienie ubytków ścian i sklepień, konserwacja napraw tynkarskich, odtworzenie drewnianych stropów i klatek schodowych, odtworzenie posadzek.

Roboty budowlano-konserwatorskie to także: odgruzowanie, uzupełnienie ubytków murów i sklepień, uzupełnienie stolarki okiennej, udrożnienie kanałów wentylacyjnych.

DONJON 1B – KURTYNA ZACHODNIA – adaptacja wnętrz w miejscu dawnych wartowni i izb mieszkalnych na miejsca noclegowe. Prace obejmą: wykonanie izolacji na poziomie posadzek, restauracje historycznych kominów, kanałów wentylacji i odwodnienia. We wnętrzach: odgruzowanie, uzupełnienie ubytków ścian i sklepień, konserwacja napraw tynkarskich, odtworzenie drewnianych stropów i klatek schodowych, odtworzenie posadzek.

Roboty budowlano-konserwatorskie to także: odgruzowanie, uzupełnienie ubytków murów i sklepień, uzupełnienie stolarki okiennej, udrożnienie kanałów wentylacyjnych dla poterny Bramy Górnej i kazamat -1 w Wieży Dolnej i Górnej Donjonu.

Roboty termomodernizacyjne obejmują: zewnętrzną stolarkę okienną i drzwiową i instalację fotowoltaiczną.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU obejmuje remont murów kamiennych w strefie zewn. gzymsu Donjonu wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych nad pomieszczeniami, odtworzenie wałów obronnych i nasypów ziemnych na koronie Donjonu wraz z utwardzeniem i odwodnieniem nawierzchni, wykonanie barierek wokół wież Donjonu, przywrócenie pierwotnego poziomu dziedzińca i nawierzchni Donjonu wraz z utwardzeniem i odwodnieniem.

Instalacje sanitarne i instalacje elektryczne.

Środki z dofinansowania w wys. 750 000,00 PLN w ramach programu rządowego Promesa dla Kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, zostaną przeznaczone na pokrycie wkładu własnego spółki z o.o. Twierdzy Srebrna Góra do projektu nr RPDS.04.03.01-02-0001/19 pn. „Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii – Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w wydatkowaniu w roku 2023

Skip to content