Twierdza Srebrna Góra

Robert M. Jurga rysuje

Dzieło nabiera treści i wyrazu – Nadszaniec – Kawalier zaczyna się zapełniać żołnierzami i uzbrojeniem. Można też spotkać niewiastę, która poi spragnionego wojaka. 🍻

Na stanowiskach artyleryjskich pełna gotowość… co jeszcze wypatrzysz na tych rysunkach czujny Widzu❓❓❓

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Projekt „Rewaloryzacja dla potrzeb kulturalno-edukacyjnych zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii Twierdzy Srebrna Góra” realizowany jest w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021.

Skip to content