Szukaj
Close this search box.
Twierdza Srebrna Góra

Smaczna oferta. Szukamy szefa kuchni restauracji Twierdza Srebrna Góra

Twierdza Srebrna Góra poszukuje szefa kuchni

Oferta pracy na stanowisko Szef Kuchni w Restauracji Donżon Twierdza Srebrna Góra

Poszukujemy osobę, która kocha gotowanie, lubi wyzwania i jest chętna współtworzyć w wyjątkowym miejscu jakim jest Twierdza Srebrna Góra wyjątkowe miejsce spotkań, wydarzeń i niecodziennych przeżyć kulinarnych.

Zakres obowiązków

 • Opracowanie i planowanie karty dań: tworzenie różnorodnych, atrakcyjnych i zbilansowanych dań, uwzględniając aktualne trendy kulinarno-gastronomiczne, preferencje klientów, dostępność składników oraz uwzględniając charakter obiektu historycznego i turystycznego jakim jest Twierdza; Opracowanie menu na wydarzenia gastronomiczne i okolicznościowe, menu dla grup;
 • Zarządzanie zespołem: rekrutowanie, szkolenie, motywowanie i nadzorowanie pracowników kuchni – kucharzy, pomocy kuchennych;
 • Zarządzanie dostawami i magazynem: monitorowanie stanu zapasów oraz kontrola jakości dostaw. Zamawianie produktów i efektywne gospodarowanie zasobami;
 • Współpraca z dostawcami: poszukiwanie dostawców towarów najlepszej jakości – utrzymanie relacji, negocjowanie warunków dostaw surowców (wspólnie z Menadżerem), kontrola jakości dostarczanych produktów;
 • Kontrolowanie jakości produkcji: zapewnienie, że wszystkie potrawy spełniają standardy jakościowe zbiorowego żywienia oraz są przygotowywane zgodnie z recepturami;
 • Kontrola kosztów: optymalizacja procesów kuchennych w celu ograniczenia do minimum strat, kontrola kosztów operacyjnych (energia, koszty pracy);
 • Przestrzeganie bezpieczeństwa i higieny w żywieniu: przestrzeganie dobrych praktyk w gastronomii GMP/GHP, prowadzenie kuchni zgodnie z księgą HACCP, przestrzeganie zasad BHP i procedur wewnętrznych w celu zachowania wysokich standardów sanitarnych; odpowiedzialność za bezawaryjną pracę urządzeń i narzędzi, odpowiedzialność za szkolenia stanowiskowe pracowników;
 • Innowacyjność i zaangażowanie: śledzenie trendów i obserwacja otoczenia gastronomicznego, w celu wprowadzania zmian optymalizujących pracę kuchni i utrzymując wysoki poziom zadowolenia klientów;
 • Obsługa klienta: obsługi gości na podstawie wytycznych Menadżera oraz odpowiedź na potrzeby klientów, w tym na uwagi dotyczące dań;
 • Zarządzanie czasem pracy kuchni: skuteczne planowanie harmonogramów pracy, kontrola czasu przygotowywania potraw oraz utrzymanie płynności działania kuchni w trakcie godzin szczytu;
 • Gotowość do rozwiązywania problemów: umiejętne reagowanie na sytuacje awaryjne, bieżące problemy oraz podejmowanie szybkich decyzji w celu utrzymania płynności działania kuchni i minimalizacji strat;
 • Kontrola wydatków: Zarządzanie budżetem kuchni, monitorowanie kosztów operacyjnych i utrzymanie zgodności z ustalonymi limitami finansowymi;
 • Kreowanie pozytywnego wizerunku Twierdzy Srebrna Góra poprzez ofertę wyjątkowych przeżyć kulinarnych.


Nasze wymagania

 • Niezbędne jest doświadczenie zawodowe w gastronomii przy obsłudze grup 100-osobowych i większych, atutem będzie doświadczenie w pracy jako szef kuchni w nowoczesnym obiekcie pobytowym;
 • Dogłębną wiedza na temat różnych technik gotowania, składników, a zwłaszcza przy komponowaniu menu kuchni regionalnych;
 • Kreatywność: umiejętność tworzenia tradycyjnych, nowoczesnych, smacznych i atrakcyjnych dań, z uwzględnieniem trendów kulinarnych i sezonowości, mając na uwadze koncepcje miejsca i profil restauracji;
 • Umiejętności zarządcze i przywódcze – wymagane doświadczenie w zarządzaniu i rozwijaniu podległego zespołu pracowników;
 • Organizacja pracy – wymagana jest umiejętność efektywnego zarządzania czasem pracy, planowania i kontrolowania zapasów, a także takiej koordynacji pracy zespołu, która zapewni płynność pracy niezależnie od warunków;
 • Kontrola kosztów: Umiejętność kontrolowania kosztów, optymalizacji procesów kuchennych i efektywnego zarządzania zasobami w celu osiągnięcia zysków;
 • Umiejętność rozwiązywania problemów: umiejętność podejmowania decyzji w awaryjnych lub nietypowych sytuacjach, umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Komunikatywność: wymagana jest jasna komunikacja z zespołem, umiejętność delegowania zadań i rozliczania z efektów, obsługą sali oraz z dostawcami, a także otwarcie na opinie i sugestie innych osób;
 • Znajomość przepisów i norm branżowych: znajomość i przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny żywienia, bezpieczeństwa pracy oraz norm związanych z funkcjonowaniem lokalu gastronomicznego;
 • Dbałość o detale: Szef kuchni powinien być precyzyjny i dbać o detale, zapewniając tym samym wysoką jakość serwowanych potraw;
 • Znajomość systemów rezerwacji i narządzi informatycznych wspierających pracę kuchni;
 • Dyspozycyjność – gotowość do pracy dwuzmianowej, pracy w dni wolne i święta;
 • Prawo jazdy kat. B.

Oferujemy

 • inspirujące środowisko pracy: Twierdza Srebrna Góra to przepięknie położone, stale rozwijające się miejsce z ogromnym potencjałem turystycznym, to jedna z najwyżej ocenianych atrakcji turystycznych na Dolnym Śląsku, Pomnik Historii z aspiracjami do wejścia na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To idealne miejsce do wyrażenia swojej kreatywności i doskonalenia umiejętności kulinarnych;
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę i konkurencyjne wynagrodzenie, adekwatne do doświadczenia i umiejętności kandydata; stała podstawa w przedziale 5000 – 6000 zł netto oraz premia do 100% wynagrodzenia zasadniczego, uzależniona od zaangażowania, wyników i opinii;
 • dostęp do szkoleń i kursów doskonalących, zarówno dla Szefa jak i personelu kuchennego;
 • nowocześnie wyposażoną kuchnię i warsztat pracy pozwalający na tworzenie dowolnej oferty gastronomicznej;
 • możliwość rozwoju i współuczestnictwa w tworzeniu miejsca o renomie europejskiej;
 • przyjazną atmosferę pracy i zaangażowany zespół współpracowników;
 • możliwość zatrudnienia od marca 2024 r.;
 • możliwość czasowego zakwaterowania kandydatów spoza regionu.

Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie swojego zgłoszenia (CV z opisem obowiązków i wykonywanych czynności oraz list motywacyjny z przedstawieniem osiągnięć kandydata) na adres poczty elektronicznej: zarzad@forty.pl w terminie do dnia 4 marca 2024 r. Informujemy że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Do dokumentów zawierających dane osobowe prosimy o załączenie klauzuli zgody na ich wykorzystywanie dla potrzeb procesu rekrutacyjnego

Klauzula Zgody:

 1. Wyrażam zgodę na udział w procesie rekrutacji na stanowisko: „Manager  hotelu i restauracji (ds. zarządzania wytworzoną infrastrukturą i promocją kultury)”.
 2. Oświadczam, że zapoznałem się z informacjami zamieszczonymi przez Administratora na potrzeby ogłoszonego procesu rekrutacji, w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i czekamy na Ciebie w naszym zespole!

Klauzula informacyjna – rekrutacja

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) uprzejmie informuję, że:

I.         Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest:

Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.

ul. Kręta 4

57-215, Srebrna Góra

Tel.(+48) 818 00 99 , 

http//:forty.pl

email: info@forty,pl

II.       Ochrona Danych

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym realizacji praw wynikających z RODO proszę o kontakt za pośrednictwem adresu email: info@forty.pl

III.     Cel i podstawa prawna przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji. Podstawę stanowią działania w zakresie niezbędnym do:

1)         przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

2)         wykonania przez Administratora obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 221 Kodeksu pracy,

3)         ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

4)         przeprowadzenia przyszłej rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

IV.      Odbiorcy danych oraz podmioty, którym udostępniane są dane:

Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na mocy przepisów obowiązującego prawa.

V.        Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI.      Okres przechowywania danych:

1)         W zakresie wskazanym w pkt III 1) i 2) Pani/Pana dane osobowe będą przechowane przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji, po czym zostaną usunięte.

2)         W zakresie wskazanym w pkt III 3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, tj. maksymalnie do 12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, po czym zostaną usunięte.

3)         W zakresie wskazanym w pkt III 4) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty wyrażenia zgody lub do czasu odwołania zgody, bądź braku niezbędności ich przetwarzania, po czym zostaną usunięte,

o ile dane zebrane w ramach procesu rekrutacji:

·         nie będą niezbędne w celu zawarcia umowy,

·         nie będą niezbędne w ramach powstałego sporu.

VII.    Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych
w poniższych przepisach RODO, przysługuje Pani/Panu:

1)         prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),

2)         prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),

3)         prawo do usunięcia danych (w tym tzw. prawo do bycia zapomnianym), z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO,

4)         prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

5)         prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

6)         prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),

7)         prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

8)         prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII.  Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych:

1)    Podanie przez Panią/Pana danych, o których mowa w :

a)        art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

b)        rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej

jest warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji.

2)         Podanie danych poza zakresem wskazany w pkt  VIII 1) jest dobrowolne, a ich przetwarzanie zależne będzie od zakresu i niezbędność dysponowania nimi przez Administratora, w szczególności zachowania integralności dokumentów.

IX.      Monitoring:

Administrator w celu zachowania w tajemnicy informacji prawnie chronionych oraz niezbędności ochrony systemów informatycznych, w tym urządzeń końcowych prowadzi, przy zachowaniu tajemnicy korespondencji oraz ochrony innych dóbr osobistych, monitoring swojej sieci informatycznej.

X.        Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie:

Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

XI.      Przetwarzanie danych w następstwie dobrowolnego aplikowania bez wskazania konkretnego procesu rekrutacyjnego lub po okresie jego aktualności:

1)         Pani/Pana dane przekazane Administratorowi w celu zatrudnienia lub realizacji zadań powierzonych przez Administratora w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, bez wskazania konkretnego ogłoszenia rekrutacyjnego lub po okresie jego aktualności, będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, liczony od daty wyrażenia przez Panią/Pana zgody lub do czasu odwołania zgody, bądź braku niezbędności ich przetwarzania, po czym zostaną trwale usunięte.

2)         Odstępstwo od zasady określonej w pkt XI 1) stanowić może niezbędność posiadania danych przez Administratora:

a)        w celu zawarcia umowy o zatrudnienie w rozumieniu ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO,

b)        realizacji zadań powierzonych przez Administratora w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,   

c)         w ramach powstałego sporu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3)         Przekazane Administratorowi dane będą przetwarzane przez okres wskazany w pkt XI 1) na podstawie Pani/Pana zgody na udział w przyszłych rekrutacjach (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie zależnym od niezbędności dysponowania nimi przez Administratora, w tym zachowania integralności posiadanych dokumentów oraz przy zachowaniu wyłączeń określonych w pkt XI

Skip to content