Szukaj
Close this search box.
Twierdza Srebrna Góra
Szukaj
Close this search box.

Wyjątkowa Rola w Wyjątkowym Miejscu!

Twierdza Srebrna Góra szuka managera hotelu

Czy jesteś gotowy na nowe wyzwania? Dołącz do nas! Twierdza Srebrna Góra poszukuje Managera Hotelu i Restauracji.
Jesteśmy miejscem niezwykłym, a zatem szukamy ludzi równie wyjątkowych. Jeśli marzysz o pracy, gdzie sięgniesz dosłownie i w przenośni gwiazd, to jesteśmy miejscem dla Ciebie! Przygotuj się na wiele fascynujących wyzwań, inspirujące miejsce pracy, zespół, z którym spędzisz czas z przyjemnością, oraz widoki, których inni będą Ci zazdrościć.

Manager  hotelu i restauracji (ds. zarządzania wytworzoną infrastrukturą i promocją kultury).

 • Godziny pracy: elastyczny grafik
 • Tryb wypłaty: miesięczna
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • System wynagrodzeń: stała podstawa + premia za wyniki

Zakres obowiązków

 • Kompleksowe prowadzenie obiektu (hostelu) wraz z restauracją z uwzględnieniem oferty kulturalnej
 • Zarządzanie pracą podległego zespołu – recepcja, restauracja, personel sprzątający, pracownik techniczny
 • Opracowanie i wdrażanie strategii sprzedaży, polityki cenowej oraz marketingu w uzgodnieniu z Zarządem
 • Odpowiedzialność za wyniki finansowe hostelu/ restauracji , w tym planowanie i rozliczanie
 • Przygotowanie ofert / pozyskiwanie klientów
 • Negocjacje i kontakt z klientem indywidualnym i grupowym
 • Przygotowywanie raportów dotyczących działalności
 • Koordynacja działań administracyjnych
 • Przygotowanie i kontrola dokumentacji dotyczącej funkcjonowania obiektu (regulamin, umowy z dostawcami, pozwolenia itd)
 • Aktywna obsługa klientów na każdym etapie współpracy zapewniając tym pełną satysfakcję klientów
 • Odpowiedzialność za wysoki standard obsługi
 • Zgłaszanie awarii i koordynowanie ich usunięcia
 •  Tworzenie polityki cenowej w celu uzyskania zaplanowanych wyników finansowych;
 • Przygotowanie ofert dla grup zorganizowanych : dorosłych i dziecięcych. Koordynacja obsługi w porozumieniu z Prezesem Spółki;
 • Analiza sytuacji na rynku, monitorowanie konkurencji  i proponowanie rozwiązań naprawczych;
 • Bieżące nadzorowanie systemów rezerwacji. Praca z systemami, w tym narzędziami do budowania polityki cenowej  Kontakt z klientami;
 • Przygotowywanie raportów dziennych i miesięcznych;
 • Przygotowanie planów rocznych, regularna analiza stopnia ich realizacji;
 • Organizacja imprez okolicznościowych , współpraca przy organizowaniu konferencji, koncertów itp.
 • Współpraca z działem promocji przy ustalaniu grafik oraz obsługi strony internetowej www.forty.pl i mediów społecznościowych / prowadzenie  profilów obiektów w mediach społecznościowych i na stronie internetowe, kontrola ocen i reagowanie na nie  
 • Udział w kampaniach promocyjnych;
 • Zarządzanie budżetem obiektu i kontrola kosztów operacyjnych;
 • Wdrażanie standardów i procedur działania obiektu;
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i przestrzeganie zasad BHP w hotelu;
 • Przygotowywanie raportów i prezentacji dla zarządu oraz udział w ich spotkaniach;
 • Kreowanie pozytywnego wizerunku hotelu i dbanie o marketing;
 • Bieżąca kontrola czystości obiektu;
 • Sporządzanie zamówień do dostaw w uzgodnieniu z Prezesem Spółki;
 • Współtworzenie nowej oferty w Twierdza Srebrna Góra;

Nasze wymagania

 • Doświadczenie w pracy w branży hotelarskiej, gastronomicznej najlepiej na stanowiskach kierowniczych.
 • Umiejętności przywódcze, takich jak umiejętność motywowania zespołu, delegowania zadań i rozwiązywania problemów.
 • Zdolności komunikacyjne, zarówno w mowie, jak i w piśmie, aby skutecznie komunikować się z personelem hotelu, gośćmi i dostawcami. Wysoka kultura osobista
 • Dobra organizacji pracy i umiejętność efektywnego zarządzania czasem, odpowiedzialność i terminowość realizacji założonych planów
 • Zdolności analityczne i strategiczne, aby identyfikować obszary poprawy i opracowywać skuteczne plany działania.
 • Elastyczność i gotowość do pracy w zmieniających się warunkach, aby efektywnie reagować na różne sytuacje. Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Zaangażowania i chęci rozwoju Twierdzy Srebrna Góra
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się
 • Znajomość i śledzenie aktualnych trendów rynkowych
 • Dyspozycyjność
 • Znajomość branży turystycznej i gastronomicznej
 • Doświadczenie w aktywnej obsłudze klientów – obsługa przed- i posprzedażowa
 • Umiejętność rozwiązywania problemów, kreatywność w działaniu
 • Wiedza w zakresie zagadnień finansowych związanych z branżą hotelarską i gastronomiczną
 • Znajomość standardowych procedur obowiązujących w obiektach turystycznych
 • Znajomość systemów rezerwacji i narządzi związanych z branżą hotelarską i gastronomiczną
 • Prawo jazdy

Oferujemy

 • Inspirujące środowisko pracy: Twierdza Srebrna Góra jest przepięknie położonym, stale rozwijającym się miejscem z ogromnym potencjałem turystycznym , jednym z najwyżej ocenianych obiektów na Dolnym Śląsku, z aspiracjami wejścia na arenę Polski i Europy. 
 • To idealne miejsce do wyrażenia swojej kreatywności i doskonalenia umiejętności
 • Możliwość rozwoju i współuczestnictwa w tworzeniu nowych ofert ,a tym samym budowaniu dobrej jakości popularnego miejsca na mapie Polski
 • Zgrany zespół i przyjazną atmosferę pracy
 • Oferujemy atrakcyjne, rynkowe wynagrodzenie, adekwatne do doświadczenia i umiejętności kandydata, w formie stałej pensji oraz prowizji uzależnionej od wyników  (wysokość wynagrodzenia do ustalenia na bezpośrednim spotkaniu od 5000 zł netto do 7000zł netto + premie )
 • Elastyczny system pracy
 • Zatrudnienie od stycznia 2024 r.

Jeśli czujesz, że spełniasz nasze wymagania i jesteś zainteresowany dołączeniem do naszego zespołu prześlij swoje  CV i list motywacyjny na zarzad@forty.pl.

Termin składania ofert do 10 grudnia 2023r.

CV powinny zawierać klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzonej rekrutacji. 

Dziedziniec donjonu Twierdza Srebrna Góra

Klauzula Zgody:

 1. Wyrażam zgodę na udział w procesie rekrutacji na stanowisko: „Manager  hotelu i restauracji (ds. zarządzania wytworzoną infrastrukturą i promocją kultury)”.
 2. Oświadczam, że zapoznałem się z informacjami zamieszczonymi przez Administratora na potrzeby ogłoszonego procesu rekrutacji, w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i czekamy na Ciebie w naszym zespole!

 

Klauzula informacyjna – rekrutacja

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) uprzejmie informuję, że:

 

 1. I.         Administrator danych osobowych:

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest:

  Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.

  ul. Kręta 4

  57-215, Srebrna Góra

  Tel.(+48) 818 00 99 , 

  http//:forty.pl

  email: info@forty,pl

  II.       Ochrona Danych

  We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym realizacji praw wynikających z RODO proszę o kontakt za pośrednictwem adresu email: info@forty.pl

  III.     Cel i podstawa prawna przetwarzania:

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji. Podstawę stanowią działania w zakresie niezbędnym do:

  1)         przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

  2)         wykonania przez Administratora obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 221 Kodeksu pracy,

  3)         ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

  4)         przeprowadzenia przyszłej rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

  IV.      Odbiorcy danych oraz podmioty, którym udostępniane są dane:

  Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na mocy przepisów obowiązującego prawa.

  V.        Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  VI.      Okres przechowywania danych:

  1)         W zakresie wskazanym w pkt III 1) i 2) Pani/Pana dane osobowe będą przechowane przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji, po czym zostaną usunięte.

  2)         W zakresie wskazanym w pkt III 3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, tj. maksymalnie do 12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, po czym zostaną usunięte.

  3)         W zakresie wskazanym w pkt III 4) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty wyrażenia zgody lub do czasu odwołania zgody, bądź braku niezbędności ich przetwarzania, po czym zostaną usunięte,

  o ile dane zebrane w ramach procesu rekrutacji:

  ·         nie będą niezbędne w celu zawarcia umowy,

  ·         nie będą niezbędne w ramach powstałego sporu.

  VII.    Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą:

  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych
  w poniższych przepisach RODO, przysługuje Pani/Panu:

  1)         prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),

  2)         prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),

  3)         prawo do usunięcia danych (w tym tzw. prawo do bycia zapomnianym), z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO,

  4)         prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

  5)         prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

  6)         prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),

  7)         prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

  8)         prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  VIII.  Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych:

  1)    Podanie przez Panią/Pana danych, o których mowa w :

  a)        art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

  b)        rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej

  jest warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji.

  2)         Podanie danych poza zakresem wskazany w pkt  VIII 1) jest dobrowolne, a ich przetwarzanie zależne będzie od zakresu i niezbędność dysponowania nimi przez Administratora, w szczególności zachowania integralności dokumentów.

  IX.      Monitoring:

  Administrator w celu zachowania w tajemnicy informacji prawnie chronionych oraz niezbędności ochrony systemów informatycznych, w tym urządzeń końcowych prowadzi, przy zachowaniu tajemnicy korespondencji oraz ochrony innych dóbr osobistych, monitoring swojej sieci informatycznej.

  X.        Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie:

  Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  XI.      Przetwarzanie danych w następstwie dobrowolnego aplikowania bez wskazania konkretnego procesu rekrutacyjnego lub po okresie jego aktualności:

  1)         Pani/Pana dane przekazane Administratorowi w celu zatrudnienia lub realizacji zadań powierzonych przez Administratora w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, bez wskazania konkretnego ogłoszenia rekrutacyjnego lub po okresie jego aktualności, będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, liczony od daty wyrażenia przez Panią/Pana zgody lub do czasu odwołania zgody, bądź braku niezbędności ich przetwarzania, po czym zostaną trwale usunięte.

  2)         Odstępstwo od zasady określonej w pkt XI 1) stanowić może niezbędność posiadania danych przez Administratora:

  a)        w celu zawarcia umowy o zatrudnienie w rozumieniu ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO,

  b)        realizacji zadań powierzonych przez Administratora w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,   

  c)         w ramach powstałego sporu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

  3)         Przekazane Administratorowi dane będą przetwarzane przez okres wskazany w pkt XI 1) na podstawie Pani/Pana zgody na udział w przyszłych rekrutacjach (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie zależnym od niezbędności dysponowania nimi przez Administratora, w tym zachowania integralności posiadanych dokumentów oraz przy zachowaniu wyłączeń określonych w pkt XI 2.

   

 

Skip to content