Szukaj
Close this search box.
Twierdza Srebrna Góra
Szukaj
Close this search box.

Dość złych wiadomości w internecie, łapcie coś dobrego

Udało się nam podpisać umowę na realizację ogromnego przedsięwzięcia – odbudowy historycznej komunikacji między dziełami obronnymi! 

Prace obejmą restauracje potern, bram i portali, przyczółków i wisienkę na torcie – odtworzenie mostów fortecznych na odcinku: Rawelin – Fort Rogowy – Esplanada – Bastion Górny – Donjon wraz z infrastrukturą techniczną. 

To przełomowe wydarzenie w historii naszego Pomnika Historii – do 2024 roku przeprowadzimy największy zakres prac remontowych od czasu budowy Twierdzy! A jest co ratować, od tygodnia, kiedy ustały mrozy, codziennie mury Twierdzy sypią do fos, liczymy że wyprzedzimy bilans strat dzięki podjętym remontom. 

Projekt pt. Rewaloryzacja dla potrzeb kulturalno-edukacyjnych zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii Twierdzy Srebrna Góra otrzymał dofinansowanie z Programu „Kultura” Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, działanie 1. Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym, poddziałanie 1.1. Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego.

Wykonawca – Castellum Sp. z o.o. 

Wartość robót budowlano konserwatorskich dla zadania nr 1 – 12 887 694,00 zł brutto. 

Termin zakończenia to luty 2024 r.

Beneficjent: Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.

Partner: Fjellugla Kompetanse AS

Wizualizacje: Rafał Karnicki, Maciej Małachowicz 

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Skip to content