Niedostępne części Twierdzy

Chcecie zobaczyć już dziś niedostępne części Twierdzy, które wkrótce zapełnimy wystawami zapraszając Was do zwiedzania? 

Razem z Telewizją Sudecką zapraszamy na teren prowadzonych inwestycji, nie musicie zakładać kasków, ani wygodnych butów, żeby podziwiać zmiany. 

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. 

Projekt „Rewaloryzacja dla potrzeb kulturalno-edukacyjnych zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii Twierdzy Srebrna Góra” realizowany jest w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021. 

Skip to content