Szukaj
Close this search box.
Twierdza Srebrna Góra
Szukaj
Close this search box.

Projekty rządowe i samorządowe

Zadanie rekomendowane do udzielenia dotacji ze środków Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego.

Znak sprawy: ZP-271-2/19

Przetarg nieograniczony z dnia 06.09.2019 r. na WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: Srebrna Góra, Twierdza (XVIII w.), Remont i zabezpieczenie murów i sklepień poterny wschodniej Fortu Wysoka Skała w Twierdzy Srebrna Góra

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 2 OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Załącznik nr 3 WYKAZANIE ZDOLNOSCI

Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY

Załącznik nr 5 OSWIADCZENIE GRUPA KAPITALOWA

Załącznik nr 6 PRZEDMIAR

Załącznik nr 7 PROJEKT BUDOWLANY

Załącznik nr 8 DECYZJE

Załącznik nr 9 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Załącznik nr 10 STWiOR

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 23.09.2019

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zadanie rekomendowane do udzielenia dotacji ze środków Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe.

Znak sprawy: ZP-271-1/19

Przetarg nieograniczony z dnia 24.04.2019 r. na WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: Srebrna Góra, Twierdza (XVIII w.), ratunkowe zabezpieczenie i stabilizacja murów Wieży Górnej Donjonu –  etap II. Remont kamiennego gzymsu i lica ściany.

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna

Załącznik nr 6 PRZEDMIAR 

Załącznik nr 7 PROJEKT BUDOWLANY

Załącznik nr 8 POZWOLENIA: Decyzja Starostwo WG

Załącznik nr 8 POZWOLENIA: Decyzja WKZ WG

Załącznik nr 9 DOKUMENTACJA ZJECIOWA

Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zadanie rekomendowane do udzielenia dotacji ze środków Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe.

Znak sprawy : ZP-271-4/18

Przetarg nieograniczony z dnia 20 sierpnia 2018 r. na: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: Srebrna Góra, Twierdza (XVIII w.): ratunkowe zabezpieczenie i odbudowa murów Donjonu (Wieża Górna) i Bastionu Dolnego

Zamówienie z podziałem na części:
Część 1 – RATUNKOWE ZABEZPIECZENIE I STABILIZACJA MURÓW ZEWNETRZNYCH WIEŻY GÓRNEJ DONJONU W TWIERDZY SREBRNA GÓRA – ETAP I
Część 2 – REMONT I ODBUDOWA BASTIONU DOLNEGO W TWIERDZY SREBRNA GÓRA – WSCHODNIA ELEWACJA DZIEDZIŃCA

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna

Załącznik nr 6 PRZEDMIAR: BD

Załącznik nr 6 PRZEDMIAR: DONJON

Załącznik nr 7 PROJEKT BUDOWLANY: cz. 1

Załącznik nr 7 PROJEKT BUDOWLANY: cz. 2

Załącznik nr 7 PROJEKT BUDOWLANY: cz. 3

Załącznik nr 7 PROJEKT BUDOWLANY: rzut kanałów

Załącznik nr 7 PROJEKT BUDOWLANY

Załącznik nr 8 POZWOLENIA I DECYZJE: BD Decyzja WKZ

Załącznik nr 8 POZWOLENIA I DECYZJE: BD Decyzja Starostwo

Załącznik nr 8 POZWOLENIA I DECYZJE: DONJON Decyzja WKZ

Załącznik nr 9 DOKUMENTACJA ZJECIOWA: BD fot.1

Załącznik nr 9 DOKUMENTACJA ZJECIOWA: BD fot.2

Załącznik nr 9 DOKUMENTACJA ZJECIOWA: DONJON fot. 1

Załącznik nr 9 DOKUMENTACJA ZJECIOWA: DONJON fot. 2

Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA: BD STWiOR 

Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA: DONJON STWIORB

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zadanie rekomendowane do udzielenia dotacji ze środków Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe.

Znak sprawy:ZP-271-3/18

Przetarg nieograniczony z dnia 01 sierpnia 2018 r. na: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: Srebrna Góra, Twierdza (XVIII w.): ratunkowe zabezpieczenie i odbudowa murów Donjonu (Wieża Górna) i Bastionu Dolnego

Zamówienie z podziałem na części:
Część 1 – RATUNKOWE ZABEZPIECZENIE I STABILIZACJA MURÓW ZEWNETRZNYCH WIEŻY GÓRNEJ DONJONU W TWIERDZY SREBRNA GÓRA – ETAP I
Część 2 – REMONT I ODBUDOWA BASTIONU DOLNEGO W TWIERDZY SREBRNA GÓRA – WSCHODNIA ELEWACJA DZIEDZIŃCA

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna

Załącznik nr 6 PRZEDMIAR: Wieża Górna Donjon

Załącznik nr 6 PRZEDMIAR: Bastion Dolny

Załącznik nr 7 PROJEKT BUDOWLANY: Bastion Dolny cz. 1 – tekst

Załącznik nr 7 PROJEKT BUDOWLANY: Bastion Dolny cz. 2 – rysunki

Załącznik nr 7 PROJEKT BUDOWLANY: Bastion Dolny cz. 3 – rysunki otwory

Załącznik nr 7 PROJEKT BUDOWLANY: Wieża Górna Donjon

Załącznik nr 8 POZWOLENIA I DECYZJE: Bastion Dolny – Decyzja WKZ

Załącznik nr 8 POZWOLENIA I DECYZJE: Bastion Dolny – Decyzja Starostwo

Załącznik nr 8 POZWOLENIA I DECYZJE: Wieża Górna Donjon – Decyzja WKZ

Załącznik nr 9 DOKUMENTACJA ZJECIOWA

Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA: Bastion Dolny – STWIORB

Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA: Wieża Górna Donjon – STWIORB

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zadanie rekomendowane do udzielenia dotacji ze środków Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe.

Znak sprawy: ZP-271-2/18

Przetarg nieograniczony z dnia 24.04.2018 r. na WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: Srebrna Góra, Twierdza (XVIII w.): Bastion Górny – remont i odbudowa poterny między Bastionem Nowowiejskim a Kleszczem (etap II)

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna

Załącznik nr 6 PRZEDMIAR 

Załącznik nr 7 PROJEKT BUDOWLANY 

Załącznik nr 8 DECYZJA KONSERWATORA

Załącznik nr 9 DOKUMENTACJA ZJECIOWA

Załącznik nr 10 STWIOR

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zadanie rekomendowane do udzielenia dotacji ze środków Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe.

Znak sprawy: ZP-271-1/18

Przetarg nieograniczony z dnia 06.04.2018 r. na wykonanie robót budowlanych dla zadania Srebrna Góra, Twierdza (XVIII w.): Bastion Górny – remont i odbudowa poterny między Bastionem Nowowiejskim a Kleszczem (etap II)

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna

STWiOR

Przedmiar

Projekt budowlany

Pozwolenia

Dokumentacja zdjęciowa

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania BZP

Zadanie rekomendowane do udzielenia dotacji ze środków Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe.

Znak sprawy: ZP-271-4/17

Przetarg nieograniczony z dnia 26.04.2017 r.
na: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: Srebrna Góra, Twierdza (XVIII w.): Bastion Górny – remont i odbudowa poterny między Bastionem Nowowiejskim a Kleszczem (etap I)

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna

STWiOR

Przedmiar

Projekt budowlany

Pozwolenia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Skip to content