Szukaj
Close this search box.
Twierdza Srebrna Góra

Rewaloryzacja zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii – Twierdzy Srebrna Góra

Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Nazwa programu: Promesa dla Kultury Nazwa Funduszu: Fundusz Promocji Kultury Wydatki ogółem: 26 759 808,34 PLN Wydatki kwalifikowalne: 21 284 112,01 PLN Wydatki niekwalifikowalne: 5 475 696,33 PLN Dofinasowanie: 750 000,00 PLN Okres realizacji zadania: 01.01.2023 r. […]

Wzrost popularności obiektów obronnych w rejonie transgranicznym

Twierdza Srebrna Góra jest zlokalizowana w rejonie transgranicznym, który otwiera duże możliwości na pozyskanie turystów z zagranicy i zwiększenie ruchu turystycznego na obszarze transgranicza. Partnerska twierdza Hanička to obiekt postmilitarny o podobnej specyfice, zlokalizowany w niedalekiej odległości od Twierdzy Srebrna Góra. Stanowi on niewątpliwie godny uwagi punkt wycieczki po polsko-czeskim transgraniczu. W ramach projektu zaplanowano wspólną […]

Projekt RPO WD 2014-2020

OPIS PROJEKTU Nazwa Projektu: Adaptacja i restauracja Pomnika Historii- Twierdza Srebrna Góra do celów muzealnych i turystycznych wraz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej w niedostępnych obecnie częściach zabytku dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Podziałanie 4.3.1 Dziedzictwo […]

Rewaloryzacja Pomnika Historii Twierdzy Srebrna Góra

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Projekt pt. Rewaloryzacja dla potrzeb kulturalno-edukacyjnych zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii Twierdzy Srebrna Góra otrzymał dofinansowanie z Programu „Kultura” Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, działanie 1. Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym, poddziałanie 1.1. Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego. Beneficjent: Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.Partner: Fjellugla Kompetanse AS […]

Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego Twierdzy Srebrna Góra

Projekt recepcji hostelu Twierdza Srebrna Góra

OPIS PROJEKTU Tytuł projektu: „Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii – Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ,Oś priorytetowa 4. Środowisko i zasoby, Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Podziałanie […]

Projekty rządowe i samorządowe

Zadanie rekomendowane do udzielenia dotacji ze środków Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego. Znak sprawy: ZP-271-2/19 Przetarg nieograniczony z dnia 06.09.2019 r. na WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: Srebrna Góra, Twierdza (XVIII w.), Remont i zabezpieczenie murów i sklepień poterny wschodniej Fortu Wysoka Skała w Twierdzy Srebrna Góra Ogłoszenie o zamówieniu Pobierz SIWZ Pobierz Załącznik nr […]

Skip to content